Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRÀ NAM TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ XI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Lượt xem: 1555

Sáng ngày 3/7/2020 Hội đồng nhân dân xã Trà Nam đã tổ chức kỳ họp thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2020. Tại kỳ họp, HĐND xã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2019; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBMTTQVN xã; quyết định Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021.
Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo của UBND xã Trà Nam, trong 6 tháng đầu năm, xã Trà Nam đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã đã đề ra về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế đã hạn chế; toàn xã phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, tổng đàn gia súc 2.830 con, giảm 499 con so với cùng kỳ năm 2019 (do dịch tả lợn Châu Phi), tổng đàn gia cầm 5.500 con, không tăng so với cùng kỳ năm 2019; về nhu cầu nuôi trồng thủy sản (cá nước ngọt) với số lượng nuôi/đàn vật nuôi không đáng kể, chủ yếu phục vụ nhu cầu cải thiện dinh dưỡng bữa ăn hằng ngày trong gia đình; về lâm nghiệp, dược liệu ăn quả, diện tích cây lâm nghiệp đạt 210,50 ha, tăng 20,50 ha chủ yếu cây giỗi rừng, sao đen, diện tích cây ăn quả đạt 28,15 ha, tăng 7,15 ha như cây chuối, cam, cây dược liệu đạt 30,00 ha, tăng 6,00 ha như cây Đẳng sâm, Giảo cổ lam, sa nhân tím, đinh lăng.. Cây sâm ngọc Linh đạt 2,5 ha với 21 nhóm hộ tăng 0,5 ha. Do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài gây hạn hán, thiếu nước canh tác tại một số diện tích canh tác lúa nước tại các thôn bị trì trệ; việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi được quan tâm thường xuyên; Ngành thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là việc buôn bán các nông sản tại phiên chợ Sâm Ngọc Linh hằng tháng; phát huy tốt việc bảo vệ rừng của các nhóm trên địa bàn các thôn; việc đầu tư xây dựng thực hiện quy hoạch khu dân cư, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao.

Tại kỳ họp, bộ phận tài chính kế toán cũng đã thông qua kết quả thu – chi ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách 17.052.922 đồng, đạt 317% chỉ tiêu kế hoạch; tổng  chi 6.010.001.733 đồng đạt 136,9% chỉ tiêu kế hoạch, tăng so với dự  toán đầu năm. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, nhất là trong và sau mùa dịch Covid 19, đảm bảo sỉ số học sinh ra lớp đầy đủ,  các em không hoang mang lo lắng trước tình hình dịch bệnh. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được đảm bảo, triển khai tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn, tăng cường chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, trong đó số lượng người khám chữa bệnh 756 lượt, giảm 374 lượt so với cùng kỳ năm 2019.  Công tác quản lý  an ninh chính trị và chỉnh trang các tuyến đường an ninh trật tự được tăng cường; hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và đảm bảo an sinh xã hội. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã được được đổi mới, tăng cường. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 mà nghị quyết HĐND xã đề ra.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Trà  Nam  đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết./Tác giả: Phạm Thị Thuyền


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: