Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội đồng nhân dân xã Trà Vân tổ chức kỳ họp thứ 13, khoá XI

Lượt xem: 2181

Sáng ngày 29/6, HĐND xã Trà Vân khoá XI đã tiến hành kỳ họp thứ 13 - đây là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.
Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND xã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, quyết toán ngân sách nhà nước 2019; đồng thời xem xét các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã; báo cáo, thông báo của UBMTTQVN xã; quyết định Chương trình giám sát của HĐND xã năm 2021.

Theo báo cáo của UBND xã Trà Vân, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song nhờ sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nổ lực của các ngành và  nhân dân trên địa bàn xã nên tình hình kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Vụ sản xuất đông - xuân 2019-2020, nhân dân đã gieo cấy được 28.5ha lúa nước, năng suất lúa nước đạt 3,1 tạ/ha, một số diện tích lúa rẫy sinh trưởng và phát triển tốt; đang tiếp tục triển khai sản xuất vụ Hè thu. UBND xã hướng dẫn nhân dân tổ chức gieo ươm và chăm sóc cây Quế Trà My, giổi... Trong năm 2020, xã đăng ký thực hiện 1000 m đường bê tông nông thôn, đang hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện trong quý III/2020. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung triển khai. Qua rà soát, xã Trà Vân đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng thủy lợi Măng lin (thôn 1) phục vụ nhu cầu sản xuất lúa nước của nhân dân. Năm 2020, tiếp thục thực hiện sắp xếp dân cư theo nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho 18 hộ còn lại của khu dân cư Khe Chữ và đăng ký kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 cho 04 khu dân cư còn lại của xã.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 12.291 triệu đồng, đạt 310% so với dự toán HĐND xã thông qua từ đầu năm. Tổng chi ngân sách xã đạt 6.495 triệu đồng, đạt 53% tổng dự toán thu. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo. Việc vận động và duy trì sĩ số học sinh ra lớp sau dịch covid 19 được đảm bảo. Các chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh được thực hiện kịp thời.

Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã được đảm bảo, tổ chức khám cho 2.015 lượt người. Cấp phát thẻ BHYT cho nhân dân đạt 100%. Các chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng mở rộng, kế hoạch hóa gia đình được triển khai thường xuyên. Đang xây dựng phương án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho 41 hộ nghèo có đăng ký, chủ yếu hỗ trợ bò và quế Trà My. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020 mà nghị quyết HĐND xã đề ra.

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Trà Vân đã biểu quyết thông qua 04 nghị quyết./. Tác giả: Thanh Tuyền


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: