Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 6/2020

Lượt xem: 1290

Vừa qua, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá hoạt động HĐND huyện trong tháng 6, triển khai nhiệm vụ thời gian đến; đồng thời xem xét, thống nhất thời gian và nội dung Kỳ họp thứ 13 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. Đồng chí Lê Thanh Hưng, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa phiên họp.
Quang cảnh kỳ họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã nghe Văn phòng HĐND&UBND huyện thông qua dự thảo báo cáo đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong tháng 6/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2020; dự kiến thời gian và nội dung Kỳ họp thứ 13 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

Kết luận tại phiên họp, đ/c Lê Thanh Hưng – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện thống nhất thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 vào ngày 07-08/7/2020 (thứ ba, thứ tư). Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các ngành chức năng liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện khác phục vụ kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI. Đồng thời, thống nhất từ Kỳ họp thứ 13 trở đi, không thực hiện việc phô tô tài liệu bằng bảng giấy gửi cho đại biểu tham dự Kỳ họp, thay vào đó sẽ gửi bằng file mềm trên Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân huyện để đại biểu truy cập, tra cứu./.Tác giả: Thanh Tuyền


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: