Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đề xuất điều chỉnh Khu quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Lượt xem: 1564

Hiện nay, huyện Nam Trà My đang tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Cùng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, dân cư tập trung đông đúc tại khu trung tâm hành chính huyện, nhu cầu xây dựng nhà ở, kinh doanh, buôn bán tăng là nguyên nhân chính làm cho khối lượng rác thải sinh hoạt ngày càng tăng. Để quản lý tốt rác thải sinh hoạt (RTSH) tại địa phương, đòi hỏi các cơ quan, ban, ngành của huyện cần đặc biệt quan tâm đến các khâu giảm thiểu rác thải tại nguồn, tăng cường tái chế, tái sử dụng, đầu tư công nghệ xử lý, tiêu hủy thích hợp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do RTSH gây ra.
Hiện trạng bãi chứa rác tạm tại thôn 1, xã Trà Don không đáp ứng về diện tích,
thường quá tải về mùa mưa, gây ô nhiễm môi trường.


Tại khu trung tâm hành chính huyện, việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 90%. Tỷ lệ người dân và tổ chức nộp phí vệ sinh đạt 75%. Nhu cầu cấp thiết đặt ra với các cấp chính quyền huyện Nam Trà My trong thời gian tới là phải tăng cường nhân lực, trang thiết bị cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải; xây dựng, nâng cấp bãi rác hiện nay để tăng cường khả năng xử lý chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định.

Do đặc thù tình hình chung về công nghệ xử lý, nên huyện Nam Trà My đang xử lý bằng thức chôn lấp nhằm giảm thiểu khối lượng rác tại bãi chứa. Năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường ký kết hợp đồng với công ty CP ĐT TĂK PỎ GROUP để xử lý chôn lấp hợp vệ sinh theo Quy chuẩn 61. Hằng năm, UBND huyện cân đối, phân bố kinh phí nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường cho công tác quản lý rác thải sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện. Năm 2019, tổng kinh phí thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn huyện là 2.071.905.000đ, trong đó, tại khu trung tâm hành chính huyện 1.371.905.000đ, tại 10/10 xã là 700.000.000đ (70.000.000đ/xã).

Về công tác quy hoạch khu xử lý rác thải sinh hoạt đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định 710/QĐ-UBND, ngày 14/2/2015, trong đó, huyện Nam Trà My điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn tập trung tại thôn 2, xã Trà Mai sang vị trí mới tại thôn 1, xã Trả Don với quy mô diện tích 5,19ha. Tuy nhiên, tại vị trí này, UBND huyện đã giới thiệu cho các Công ty, doanh nghiệp có đủ chức năng đến hiện trường khảo sát, đầu tư xây dựng lò đốt hợp vệ sinh, song, do địa hình đồi núi, thung lũng, không thuận lợi, nên đến nay không có đơn vị nào vào đầu tư xây dựng.

Ông Nguyễn Hải Đồng - Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Nam Trà My cho biết, bãi xử lý chất thải tại thôn 1, xã Trà Don có diện tích bãi chứa ban đầu: 1.800m2 (chưa tính bờ bao và đường đi vào). Diện tích đào hố xử lý chôn lấp là 900 m2. Về lâu dài, bãi chứa tại thôn 1, xã Trà Don không đáp ứng được nhu cầu để xử lý, vì khối lượng rác ngày càng tăng trong khi diện tích bãi chứa ngày càng bị thu hẹp. Việc kêu gọi đầu tư, mở rộng xây dựng lò đốt khó thực hiện, vì địa hình đồi núi cao, không có mặt bằng. Trong khi đó, khu vực vị trí đất được đưa vào quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc thôn 4, xã Trà Mai có tổng diện tích sử dụng là 4,42 ha, trong dó, diện tích hiện trạng xây dựng là 4,22 ha, diện tích đường vào bãi rác là 0,20 ha. Diện tích vùng đệm tính từ tường rào xây dụng dự án đến khu dân cư Km 33 thôn 4, xã Trà Mai khoảng 800m; đến khu dân cư thôn 3, xà Trà Tập khoảng 1.500m; đến tuyến đường Quốc lộ 40B khoảng 350m. Nơi đây không có công trình nước sạch, công trình tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, địa hình tương đối bằng phẳng, ít độ dốc, xa khu dân cư, diện tích đất chủ yếu là đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm. Hạng mục mở đường và công trình điện vào Khu quy hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt rất thuận tiện cho việc xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Ngày 10/01/2020, UBND huyện Nam Trà My đã có Tờ trình số 04/TTr- UBND về đề nghị điều chỉnh Quy hoạch xây dựng lò đốt từ thôn 1, xã Trà Don sang thôn 4, xã Trà Mai để đầu tư xây dựng lò đốt. Hiện nay, UBND huyện chưa ký kết được hợp đồng giao khoán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với đơn vị có đủ chức năng về xử lý môi trường. Trang thiết bị thu gom, phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện chưa đáp ứng đúng theo quy định. Hiện trạng bãi chứa rác tạm tại thôn 1, xã Trà Don không đáp ứng về diện tích, thường quá tải về mùa mưa, gây ô nhiễm môi trường. Chưa xây dựng được bãi xử lý rác đạt chuẩn đúng theo quy định. Mặt khác, cơ sở hạ tầng của huyện chưa đồng bộ, với những tuyến đường thôn, xóm chưa được cứng hóa, mặt cắt nhỏ, hẹp, gây khó khăn trong việc thu gom, vận chuyển. Do đó, việc điều chỉnh quy hoạch Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Nam Trà My là một yêu cầu cấp thiết - ông Đồng cho biết thêm.

Để làm được điều đó, huyện Nam Trà My sẽ tạo cơ chế chính sách đặc thù nhằm kêu gọi xã hội hóa nguồn kinh phí cho công tác quản lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng thời, thông báo cho các công ty, đơn vị có đủ chức năng về xử lý môi trường đấu thầu theo dịch vụ công để thực hiện công tác thu gom, vận chuyến và xử lý rác trên địa bàn huyện. Song song với đó, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý, phân loại rác thái tại nguồn, xây dựng hoàn thiện bãi xử lý rác đạt chuẩn theo quy định.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: