Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hiệu quả từ chính sách thưởng tiền mặt trong công tác giảm nghèo bền vững

Lượt xem: 1013

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Trà Nam (Nam Trà My) luôn quan tâm chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo đồng bộ, thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân. Từ đó, người nghèo từng bước được cải thiện về đời sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng, giúp họ tự mình nỗ lực vươn lên, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, cùng với chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng, chính sách thưởng bằng tiền mặt cho hộ thoát nghèo bền vững, thì chính sách thưởng cho cộng đồng thôn có hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh được địa phương thực hiện sáng tạo, phát huy hiệu quả.
Từ tiền thưởng thoát nghèo cho cộng đồng thôn, 04 thôn trên địa bàn xã Trà Nam
đã mua lưới B40 rào cho các chốt trồng sâm


Hiện nay, trên địa bàn xã Trà Nam có 261/782 hộ nghèo, tỷ lệ 33,38%, giảm 9,15% so với năm 2018, trong đó có 02 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, không có hộ cận nghèo. 193 hộ đăng ký thoát nghèo (ĐKTN) từ năm 2017-2020 và 40 hộ ĐKTN năm 2020, đạt tỷ lệ 5,12% trên tổng hộ dân.

Chủ tịch UBND xã Trà Nam Nguyễn Thành Phương cho biết, công tác hỗ trợ vốn vay giúp người dân thoát nghèo được xã đặc biệt chú trọng. Địa phương đã phối hợp với Ngân hàng chính sách Nam Trà My, các tổ chức hội, đoàn thể xã, thôn làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các nguồn vốn vay (hộ nghèo - cận nghèo, giải quyết việc làm, 2085, sản xuất kinh doanh) đối với người dân, giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác  thông qua Tổ Giao dịch tại xã, thông qua các tổ chức nhận ủy thác (phụ nữ, nông dân, thanh niên, cựu chiến binh); việc cho vay được họp bình xét công khai, dân chủ nên đồng vốn thật sự đến tay các đối tượng có nhu cầu. Đến tháng 12/2019, UBND xã đã lập danh sách hỗ trợ lãi suất cho hộ 66 ĐKTN với tổng số tiền là 161.357.000 đồng.

Năm 2020, UBND xã tiến hành lập dự án hỗ trợ phát triển cho 36 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2020 với tổng nguồn vốn đề nghị hỗ trợ 548.280.000 đồng và đã được UBND huyện phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) tại quyết định 1070 và 1071 ngày 23/04/2020 và sẽ tiến hành thực hiện dự án trong thời gian đến. Xã sẽ phối hợp với các phòng, ban, cơ quan chuyên môn huyện (Phòng NN&PTNT,phòng LĐTBXH) tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghề, sơ cấp nghề nông, lâm nghiệp (tập huấn mùa vụ nông nghiệp, kỹ thuật trồng cây dược liệu dưới tán rừng, mây tre đan) cho hộ nông dân, hộ nghèo, hộ ĐKTN với số lượng dự kiến 35 học viên - ông Phương cho biết thêm.

Đến nay, có thể khẳng định, việc triển khai Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh đã thực sự đem lại hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức vươn lên thoát nghèo của mỗi người dân. Chính sách thưởng tiền mặt cho các hộ thoát nghèo có đăng ký được thực hiện nghiêm túc. Năm 2019, xã thực hiện chi hỗ trợ tiền thưởng cho 36 hộ ĐKTN theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam, với định mức 05 triệu đồng/hộ, hình thức hỗ trợ lồng ghép với nguồn hỗ trợ của huyện (03 triệu đồng/hộ), quy đổi tổng số tiền hỗ trợ bằng sản phẩm giống cây trồng, con vật nuôi có giá trị tương đương, kiểm tra, nghiệm thu và hỗ trợ bằng tiền mặt.

Đối với chính sách thưởng tiền mặt cho cộng đồng thôn: Năm 2019, xã đã chi tiền mặt cho 05 thôn thực hiện các nội dung: xây dựng 01 nhà văn hóa thôn 5 (cũ), 04 thôn thực hiện mua lưới rào cho các chốt trồng sâm với tổng số tiền là 159 triệu đồng, Năm 2020, với tổng số tiền hỗ trợ cho 04 thôn là 108.000.000 đồng, các thôn đã tiến hành họp thôn để thống nhất nội dung hỗ trợ đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả và sẽ tiến hành thực hiện trong thời gian đến.

Theo Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Nam Trà My Võ Như Sơn Trà, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Nam Trà My nói chung, xã Trà Nam nói riêng, ngày càng được sự quan tâm, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị và triển khai đồng bộ từ xã đến cơ sở thôn, khu dân cư. Nhờ đó, đã tranh thủ được các nguồn lực đầu tư, lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững để thực hiện chương trình của xã đề ra. Đồng thời, phát huy tốt nội lực của địa phương (tăng tỷ lệ hộ tự nguyện ĐKTN qua các năm, nâng cao ý thức tự mình thoát nghèo của hộ ĐKTN, bỏ vốn đối ứng bằng nguồn vốn tự có hoặc vay vốn từ Ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập), nguồn huy động xã hội hóa trong công tác giảm nghèo; nguồn lực đầu tư giảm nghèo bền vững có trọng tâm, trọng điểm (là hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, tự nguyện ĐKTN), không dàn trải, bao cấp. Việc thực hiện chính sách thưởng tiền mặt đối với hộ thoát nghèo bền vững, cộng đồng thôn đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác giảm nghèo.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: