Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

Lượt xem: 590

Sáng ngày 22/10/2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nam Trà My tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” năm 2018. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc TTBDCT huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng, văn phòng Huyện ủy, các đồng chí học viên là cán bộ, đảng viên của các chi, đảng bộ trực thuộc.
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc TTBDCT huyện
phát biểu khai mạc lớp 


Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, các học viên  sẽ được truyền đạt, thảo luận 4 chuyên đề về Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; qua đó hiểu hơn nữa những vấn đề cơ bản và chung nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam về cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới nhằm phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Qua bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, đảng viên phát huy hơn nữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; nâng cao nhận thức, tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, ý thức tự tôn, lòng tự hào dân tộc, góp phần hoàn thành nhiệm được giao./.


Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: