Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Ủy ban MTTQ huyện khảo sát kết quả triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo tại xã Trà Mai

Lượt xem: 1777

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện vừa tổ chức khảo sát kết quả triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo giai đoạn 2010 – 2015 và thực trạng hộ nghèo, cận nghèo tại Thôn 2 xã Trà Mai.

Tham gia Tổ khảo sát còn có đại diện các hội, đoàn thể huyện; Phòng LĐ – TB&XH huyện, Ban Tư vấn Dân tộc UBMT huyện.Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của xã, trong 05 năm qua, từ các nguồn vốn giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, huyện, xã Trà Mai đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng như đường, điện, trường, trạm y tế, công trình thủy lợi…; đồng thời, hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi, tư liệu sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, đào tạo nghề cho hộ người nghèo… Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm đáng kể, từ 62,83% năm 2011 xuống 36,84% năm 2015; bình quân mỗi năm giảm gần 5,2%. Tổng số hộ nghèo được vay vốn là 338 hộ, với số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Đời sống mọi mặt của nhân dân từng bước được nâng lên.

Sau buổi làm việc với UBND xã, Tổ khảo sát đã có buổi đối thoại trực tiếp với các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Thôn 2 và trực tiếp khảo sát 45 hộ nghèo của Thôn. Qua khảo sát cho thấy nhiều hộ nghèo có mong muốn thoát nghèo và họ cũng mong các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách thoát nghèo bền vững để có thêm nguồn lực giúp thoát nghèo; bên cạnh đó, vẫn có một số hộ còn tâm lý không muốn thoát nghèo do sợ không được hưởng chính sách. Các hộ dân cũng phản ánh công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách giảm nghèo đến nhân dân còn hạn chế; việc đăng ký thoát nghèo còn bất cập; công tác giám sát hiệu quả của chương trình hỗ trợ chưa thường xuyên; các mẫu chấm điểm đánh giá hộ nghèo còn nhiều điểm chưa phù hợp …

Tổ khảo sát đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của lãnh đạo địa phương và tâm tư nguyện vọng của các hộ nghèo, cận nghèo để kiến nghị các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết và có cơ sở phản biện đối với Đề án chính sách giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2021./.

Tác giả: UBMT huyện

Nguồn tin: Ủy ban MTTQ huyện Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: