Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Trà Don tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Lượt xem: 2517

Đảng ủy xã Trà Don vừa tổ chức lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn xã và cán bộ, công chức xã chưa tham dự các lớp học trước do xã tổ chức.
Quang cảnh lớp học Nghị quyết Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng BTG Huyện ủy, BCV Tỉnh ủy, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW.

Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy, đã quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị. Đồng chí Ngô Tấn Lạc – HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy, Báo cáo viên Huyện ủy, đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, khái quát một số nội dung của Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01-11-2016 về Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 – NQ/TW, ngày 05-11-2016 về Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 04/10 đảng ủy xã hoàn thành việc tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, công chức xã và giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn xã./.


Tác giả: Văn phòng Đảng ủy xã Trà Don

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy xã Trà Don


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: