Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017

Lượt xem: 1695

Sáng ngày 29-12, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016; triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và cán bộ không chuyên trách làm công tác kiểm tra đảng các xã; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an, Quân sự huyện. Đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, dự và chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 06 tổ chức đảng; kiểm tra 03 đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 02 chi bộ cơ sở và 02 Đảng ủy xã về việc thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính đảng; tiếp nhận và xử lý 02 đơn tố cáo đối với 02 đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 05 đảng viên vi phạm với hình thức khiển trách 04 đồng chí, cảnh cáo 01 đồng chí; giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên. Về thực hiện nhiệm vụ tham mưu và thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 05 Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra 05 tổ chức đảng và 05 đảng viên; thành lập 04 Đoàn giám sát, tiến hành giám sát 05 tổ chức đảng và 05 đảng viên; tiến hành thẩm tra về phẩm chất đạo đức, lối sống đối với 10 đồng chí phục vụ công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị cơ sở.
Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện. Trong năm 2017, đồng chí Trần Duy Dũng yêu cầu UBKT Huyện ủy cần tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ, nhất là nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, sai phạm, có vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, nắm chắc tình hình đảng viên, tập trung vào cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng gắn với việc kiểm tra chế độ sinh hoạt đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới; kịp thời xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật. Tăng cường việc tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận đơn thư tố cáo, phản ảnh; kịp thời tổng hợp để nắm chắc số lượng đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát nội dung này. Đồng thời, tiếp tục hưởng ứng, phát động phong trào thi đua trong toàn ngành, trong cán bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng rằng, với tất cả sự quyết tâm, đồng lòng, công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh./.


Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh


[Trở về]

Các tin cũ hơn: