Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Tiêu đề tin công tác kiểm tra

Lượt xem: 1473

Thực hiện Quyết định 565/QĐ-SYT ngày 05/11/2012 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc phân công Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cử đoàn kiểm tra 05 Trung tâm Y tế huyện (1. Trung tâm Y tế Bắc Trà My, 2. Trung tâm Y tế Nam Trà My, 3. Trung tâm Y tế Tiên Phước, 4. Trung tâm Y tế Huyện Phú Ninh, 5. Trung tâm Y tế Thành phố Tam kỳ) Đoàn kiểm tra của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu công việc từ ngày 13/11/2012 đến Trung tâm Y tế Bắc Trà My và kết thúc kiểm tra 5 trung tâm Y tế vào ngày 20/11/2012.

Trung tâm Y tế Bắc Trà My, 2. Trung tâm Y tế Nam Trà My, 3. Trung tâm Y tế Tiên Phước, 4. Trung tâm Y tế Huyện Phú Ninh, 5. Trung tâm Y tế Thành phố Tam kỳ) Đoàn kiểm tra của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu công việc từ ngày 13/11/2012 đến Trung tâm Y tế Bắc Trà My và kết thúc kiểm tra 5 trung tâm Y tế vào ngày 20/11/2012.


[Trở về]

Các tin mới hơn: