Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Chi tiết tin

Hiệu quả công tác tuyên truyền quản lý, tổ chức lễ hội ở Nam Trà My

Lượt xem: 70

Thời gian qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện Nam Trà My đã đi vào nền nếp, góp phần giáo dục truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân, theo hướng trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
Lễ hội cồng chiêng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Nam Trà My

Nhiều cách làm hay, sáng tạo

Từ năm 2015 đến nay, huyện đã trang bị phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền lưu động tại các xã nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền đến người dân tận các thôn, làng, các khu dân cư về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của tỉnh, huyện kịp thời đến với người dân. Phát động các cuộc thi sáng tác tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, truyện ngắn viết về văn hóa, con người Nam Trà My. Thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến lễ hội, văn hóa, con người Nam Trà My trên các phương tiện thông tin: youtube, website của huyện, các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh - truyền hình huyện. Tổ chức liên hoan Nghệ thuật cồng chiêng định kỳ 3 năm/lần nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Từ năm 2017 đến 2019, huyện đã xây dựng và tổ chức thành công lễ hội sâm Ngọc Linh định kỳ mỗi năm 01 lần. Đây là lễ hội lớn với nhiều hoạt động: lễ rước biểu tượng sâm Ngọc Linh, liên hoan cồng chiêng, tổ chức các hoạt động văn hóa, các trò chơi dân gian, trưng bày các hiện vật văn hóa. Đặc biệt, lễ hội sâm Ngọc Linh là nơi quảng bá, trưng bày và bán các sản phẩm dược liệu quý của núi rừng Nam Trà My: sâm Ngọc linh (sản phẩm quốc gia), đẳng sâm, quế Trà My, ươi, mật ong, thất diệp nhất chi hoa,… thu hút du khách ở nhiều vùng miền đến tham quan, mua sắm, đem lại nguồn thu kinh tế ổn định cho người dân.

Hiện nay, nhiều xã, thôn, khu dân cư đã lồng ghép việc tổ chức các lễ hội với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và đưa vào quy ước, trở thành một trong những tiêu chí để bình xét Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu dân cư văn hóa, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Việc tổ chức lễ hội dân gian đã thực sự đi vào nền nếp và theo hướng xã hội hóa ngày càng cao, việc tổ chức lễ hội được quản lý và đảm bảo đúng quy định; đồng thời, xóa bỏ những lễ hội cổ hủ, lạc hậu như: hạn chế đâm trâu huê lãng phí thời gian và tiền của Nhân dân; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Ca dong, Xê đăng, Mơ nông như: hát Ting Ting, hát Cheo, múa Cồng chiêng, các trò chơi dân gian khác của các dân tộc.

Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin, những năm qua, huyện đã huy động mọi nguồn lực cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đặc biệt là các lễ hội lớn như: Lễ hội Sâm Ngọc linh hằng năm, Lễ hội cồng chiêng,... Xã hội hóa về nguồn lực con người để phục vụ công tác quản lý, tổ chức lễ hội với sự tham gia đóng góp của đông đảo Nhân dân, tình nguyện viên, đoàn viên, cán bộ, công chức,… Xã hội hóa về kinh phí tổ chức, kinh phí trùng tu, tôn tạo các di tích phục vụ tổ chức các lễ hội từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài huyện, với tổng mức kinh phí vận động hỗ trợ phục vụ công tác tổ chức lễ hội từ năm 2017-2019 trên 3,7 tỷ đồng. Nguồn kinh phí vận động được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tiết kiệm.

Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, UBND huyện xây dựng Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2015 -2020, định hướng đến năm 2030” và đã được HĐND huyện phê duyệt, ban hành Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND, ngày 15/7/2015 về “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My giai đoạn 2015 -2020, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, trọng tâm là xây dựng làng văn hóa của 03 dân tộc Cadong, Xêđăng, Bh’nông; xây dựng Khu di tích lịch sử Nước Là - Căn cứ Liên khu ủy và Ban quân sự khu V; nghiên cứu và phục dựng các lễ hội truyền thống, tết mùa của dân tộc Cadong, Xêđăng, Bh’nông; tổ chức các hoạt động sưu tầm di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn; bảo tồn văn hóa ẩm thực các dân tộc; phổ biến rộng rãi ngôn ngữ, chữ viết Cadong, xây dựng chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Cadong; phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển một số loại hình du lịch trọng điểm: làng nghề truyền thống, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch lễ hội, …

UBND huyện đã hoàn thiện quy hoạch, tầng suất và thời gian tổ chức lễ hội rút ngắn, vận động quyên góp từ các doanh nghiệp để hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước trong công tác tổ chức lễ hội. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo nghiêm cấm đốt vàng mã; đặt hòm công đức, quản lý và sử dụng tiền công đức đúng quy định, công khai, minh bạch; không lợi dụng lễ hội để vận động tài trợ. Triển khai các biện pháp bảo vệ di tích, danh thắng, bảo vệ an toàn cho du khách; bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ giá dịch vụ; không có các hiện tượng tệ nạn xã hội, ăn cắp, ăn xin tại khu vực lễ hội.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nam Trà My Lê Văn Mai cho hay: “Hiện nay, Khu di tích quốc gia Căn cứ Liên khu ủy và Ban Quân sự Khu V tại Nước Là đã đã hoàn thành, công tác quản lý khu di tích, các điểm có tiềm năng du lịch: thác 5 Tầng, suối Đôi, điểm du lịch sinh thái vườn sâm Ngọc Linh - Tak Ngo trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, không có tình trạng xâm hại di tích, bảo đảm môi trường tại các điểm du lịch xanh, sạch, đẹp”.

“Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với UBMTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, bảo tồn các bản sắc văn hoá của dân tộc với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức cưới văn hoá, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc tổ chức lễ hội theo nếp sống văn minh, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.” - ông Lê Văn Mai cho biết thêm.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: