Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Lượt xem: 168

UBND huyện Nam Trà My vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM) trên địa bàn huyện nhằm phát hiện, vinh danh các thôn có thành tích nổi bật, tiêu biểu trong thực hiện xây dựng KDCNTMKM.
Hầu hết các khu dân cư mới trên địa bàn huyện đều có tường rào

Cuộc thi dành cho các thôn đang triển khai phương án xây dựng KDCNTMKM đã được UBND huyện phê duyệt, gồm: Khu dân cư NTMKM thôn 1 xã Trà Mai, Khu dân cư NTMKM thôn 1 xã Trà Don, Khu dân cư NTMKM thôn 5 xã Trà Nam.

Các xã chọn thôn đang thực hiện đăng ký với UBND cấp huyện để tham gia cuộc thi KDCNTMKM. Trên cơ sở này, huyện chọn 01 thôn tiêu biểu nhất để đăng ký dự thi cấp tỉnh. Cuộc thi cấp huyện sẽ được tổ chức gồm các phần: kiểm tra hồ sơ, chấm điểm các tiêu chí KDCNTMKM theo thang điểm quy định; phóng sự video clip, hình ảnh về kết quả thực hiện của thôn; trong đó yêu cầu video clip cần thể hiện cho được cảnh quan môi trường, những nét nổi bật, sáng tạo trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của thôn; thuyết trình của thôn; kiểm tra thực tế (nếu cần). Trước ngày 29.5.2020, UBND cấp xã đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND huyện (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM huyện). Cuộc thi cấp huyện tổ chức trong tháng 6 năm 2020.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi cấp huyện gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ (thôn có đường giao thông, đường hoa đẹp nhất; thôn có nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ/vườn mẫu hiệu quả nhất; thôn có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp nhất; thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm nghèo nhanh nhất; thôn có mức độ tăng thu nhập cao nhất…Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: