Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”

Lượt xem: 310

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”
Quang cảnh buổi tuyên truyền

Nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 498 ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Kế hoạch số: 4462 ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn 1); Công văn số 117 ngày 10/8/2017 của Ban Dân tộc tỉnh về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 (giai đoạn 1). Trong thời gian qua, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành Kế hoạch số 76 ngày 27/10/2017 về triển khai thực hiện hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020”; UBND huyện đã chọn xã Trà Cang xây dựng Mô hình điểm thực hiện Đề án theo Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 18/4/2018 triển khai tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” theo Kế hoạch số 93/KH-BDT ngày 06/3/2018 của Ban Dân tộc tỉnh. Qua đó, đã đạt được những kết quả rất tích cực,như:  UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền Luật hôn nhân và Gia đình năm 2014 và một số nội dung liên quan về Luật Hôn nhân và Gia đinh năm 2014; một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2015; Luật Trẻ em năm 2016 ở các thôn trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, phát tờ rơi…v.v.. được đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các buổi tuyên truyền. Qua đó, nhận thức của người dân về tác hại của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao, tình trạng con em của đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi vị thành niên bỏ học giữa chừng giảm dần qua các năm; thanh thiếu niên trong độ tuổi lao động được học nghề ở các trường dạy nghề, tham gia lao động sản xuất ở các Công ty doanh nghiệp ngày càng đồng đảo.

Tác giả: Phương Thuận


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: