Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Chi tiết tin

Giám sát thực hiện Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Trà Tập

Lượt xem: 290

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận huyện vừa tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với quy trình thực hiện sắp xếp dân cư của xã Trà Tập.
Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn giám sát đã làm việc với lãnh đạo xã và kiểm tra thực tế, gặp gỡ, trao đổi với nhân dân ở các khu dân cư Mô Rỗi (Thôn 1) và Tu Gia (Thôn 2) về trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong tổ chức thực hiện nội dung “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” theo Pháp lệnh.

Nhìn chung, xã Trà Tập thực hiện công khai đầy đủ các văn bản của tỉnh, huyện và phương án xây dựng sắp xếp khu dân cư xã đến nhân dân; thường xuyên tổ chức họp dân để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia của người dân. Qua đó, các khu dân cư Mô Rỗi và Tu Gia được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, yêu cầu theo quy định, đảm bảo không gian sinh sống, chăn nuôi, sản xuất cho hộ gia đình, góp phần ổn định đời sống, giúp người dân thoát nghèo bền vững./.Tác giả: Ủy ban Mặt trận huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: