Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


khóa vân taykhoa cua dien tu khoa  van tay cho cua nhom
 

Chi tiết tin

Nam Trà My hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2019)

Lượt xem: 223

Hưởng ứng kỷ niệm 32 năm Ngày Dân số thế giới (11/7/1987 - 11/7/2019), huyện Nam Trà My đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi trong công tác Dân số - KHHGĐ.Ảnh: Bức tranh dân số thế giới hiện nay

Ông Trần Văn Thu - Giám đốc TTYT huyện cho biết, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền; các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững của huyện nhà theo định hướng của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về Công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình số 35-CTr/HU, ngày 19/3/2018 của Huyện ủy Nam Trà My về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW trên địa bàn huyện.

Các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng

Tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với công tác Dân số - KHHGĐ, tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác dân số trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Nam Trà My tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, cụ thể: tổ chức các sự kiện, chiến dịch truyền thông trọng điểm tại các địa bàn cơ sở về các vấn đề đang đặt ra đối với công tác Dân số - KHHGĐ như mức sinh hợp lý, mất cân bằng giới tính khi sinh, chất lượng dân số, già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, phát triển tầm vóc, thể lực,...

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, mít tinh, cổ động, diễu hành, giao lưu, tọa đàm... về thực trạng, thách thức và giải pháp từng bước tham gia giải quyết vấn đề già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên, vị thành niên trong những năm tới. Duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiếp thị xã hội theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015 - 2020, các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng dân số; ưu tiên quan tâm các nhóm đối tượng như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, thanh niên nam, nữ chuẩn bị kết hôn.

Tổ chức khảo sát, đánh giá theo giai đoạn việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ, về chăm sóc người cao tuổi và vấn đề lựa chọn giới tính khi sinh trên địa bàn huyện.

Tăng cường các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình cho các cặp vợ chồng, đặc biệt là các cặp vợ chồng sinh con một bề, nam giới chủ hộ gia đình, vị thành niên (đặc biệt là trẻ em gái vị thành niên), thanh niên; phát huy vai trò của những người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng trong các hoạt động truyền thông cao điểm.

Nội dung tuyên truyền về Ngày Dân số thế giới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân số, huyện Đông Anh tập trung tuyên truyền theo chủ đề “Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển (Cairo, 1994)”.

Nội dung tập trung tuyên truyền rộng rãi về chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2019; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về định hướng công tác dân số hiện nay và trong thời gian tới: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh dân số; Quyết định số 2013/QĐ-TTg, ngày 14/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 468/QĐ-TTg, ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 35-CTr/HU, ngày 19/3/2018 của Huyện ủy Nam Trà My về thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW về Công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn huyện,...

Tuyên truyền về lợi ích của việc tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân, lợi ích khi tham gia tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; ý nghĩa của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản thanh niên, vị thành niên; tác hại của phá thai, đặc biệt là phá thai ở thanh niên và tuổi vị thành niên; sức khỏe bà mẹ, trẻ em và giống nòi; chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng...

Tuyên truyền về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức; các Luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình; tăng cường truyền thông nêu cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và đời sống xã hội, giáo dục giới tính trong nhà trường.

Tuyên truyền, phổ biến các thông tin, kiến thức về dân số Việt Nam, dân số Quảng Nam, dân số Nam Trà My nói chung và dân số trên địa bàn mỗi xã nói riêng; những tác động của dân số đến sự phát triển toàn diện của đời sống kinh tế - xã hội; các mối liên hệ giữa quy mô dân số, chất lượng dân số với lao động, việc làm và môi trường sống của con người. Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống, duy trì mức sinh thay thế để ổn định quy mô dân số.

Căn cứ vào chủ đề được hướng dẫn, các xã tham khảo chương trình, phối kết hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng đảm bảo nội dung truyền thông, ngoài ra cần chủ động xác định tình hình thực tiễn của địa phương lựa chọn chủ đề cho phù hợp.

Để thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền về công tác Dân số - KHHGĐ, UBND huyện giao Trung tâm Y tế huyện tham mưu, chỉ đạo Ban Dân số các xã tăng cường tuyên truyền rộng rãi về chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2019; phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về định hướng công tác dân số hiện nay và trong thời gian tới, về công tác dân số trong tình hình mới trên địa bàn huyện; về chăm sóc người cao tuổi, phát triển thể lực, tầm vóc,... đến cán bộ lãnh đạo các cấp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: