Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đảng ủy Ban CHQS huyện thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW3 khóa XIII

Lượt xem: 377

Sáng 28/7/2021, Đảng ủy Ban CHQS huyện Nam Trà My thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đồng chí Thượng tá Ngô Văn Hào - HUV, Chính trị viên Ban CHQS huyện
quán triệt các văn bản của Trung ương


Cùng với việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII), Đảng ủy Quân sự huyện  quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người  Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; quán triệt toàn văn Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự huyện lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2021 đến mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng chí Thượng tá Ngô Văn Hào- Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện trực tiếp thông báo, quán triệt.
Quang cảnh hội nghị


Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó nhằm giúp mọi cán bộ, đảng viên thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Tác giả: Trần Tám - Ban CHQS huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: