Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát năm 2021 và bàn một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Lượt xem: 274

Sáng ngày 17/6/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021, đồng thời tiến hành tổ chức họp bàn một số giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, lãnh đạo các ngành Công an, TAND, Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cùng toàn thể công chức, người lao động VKSND huyện Nam Trà My.
Quang cảnh hội nghị


Sáu tháng đầu năm 2021, VKSND huyện Nam Trà My đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác. Góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tội phạm. Tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo Nghị quyết của Quốc hội, của Huyện ủy, HĐND và Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch của Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Qua nội dung Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2021, một số nhiệm vụ trong tâm công tác kiểm sát 06 tháng cuối năm. Các ý kiến tham gia phân tích sâu thực trạng, kết quả công tác kiểm sát, công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, của UBKT Huyện ủy, Thanh tra huyện, Hạt Kiểm lâm huyện với Viện kiểm sát nhân dân 06 tháng vừa qua. Tập trung phân tích, đánh giá hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân và nêu các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát 06 tháng còn lại của năm 2021.

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Thương  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những cố gắng và thành tích mà VKSND huyện Nam Trà My đã đạt được trong 06 tháng đầu năm. Đồng thời, yêu cầu đơn vị trong 06 tháng cuối năm 2021 cần tập trung quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là những định hướng, giải pháp cơ bản về cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của Quốc hội, các quy định của VKSND tối cao, Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện năm 2021, tăng cường công tác xây dựng Đảng.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động, đồng chí Hồ Thanh Vấn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phùng Thị Thương và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị để quán triệt và thực hiện trong quá trình triển khai kế hoạch công tác của đơn vị 06 tháng cuối năm 2021. Tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, lãnh đạo đơn vị tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Luôn nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra nội vụ; xây dựng đoàn kết nội bộ, đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy, quy định của cơ quan. Xây dựng kế hoạch nâng cao công tác nghiệp vụ; phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để có thể kết nối với nhau. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng về các chỉ tiêu khen thưởng; góp ý, hoàn thiện xây dựng quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng . Đặc biệt lưu ý về tinh thần, trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu đơn vị, mọi nơi, mọi lúc cần được phát huy một cách triệt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các ban, ngành trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện để VKSND huyện Nam Trà My hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành cũng như các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: