Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Lượt xem: 802

Chiều ngày 19/4/2021 Ban CHQS huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị; thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, Ban CHQS huyện; bí thư, chủ tịch UBND xã, chỉ huy trưởng, trưởng Công an và trưởng trạm y tế của 10 xã.
Quang cảnh hội nghịĐồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho tập thể
 và các cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân 


Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015. Trên cơ sở đó, đồng chí Trần Duy Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện kết luận và chỉ đạo triển khai các địa phương, đơn vị trong những năm đến cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Tăng cường phổ biến, tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho các đối tượng, làm cho mọi người nhận thức đầy đủ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Yêu cầu cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể các cấp phải có kế hoạch thực hiện nội dung tuyên truyền ở từng địa phương bằng nhiều hình thức trong từng thời gian cụ thể.

Hai là, Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ phải gắn với trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã; bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng.

Ba là, Tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân đúng quy trình, đạt chất lượng, hiệu quả. Phát huy vai trò tham mưu của Quân sự, Công an trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển quân bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai đúng Luật NVQS.

Bốn là, Chú trọng công tác sơ tuyển sức khỏe để bảo đảm chất lượng theo tiêu chí khám 04 người trên 01 chỉ tiêu giao quân. Tổ chức thâm nhập nắm chắc tình hình, hoàn cảnh của gia đình và thanh niên đạt sức khỏe NVQS. Phân công cán bộ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể theo dõi, động viên, tạo điều kiện giúp đỡ cho thanh niên và gia đình về vật chất, tinh thần để tất cả các thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, Nắm chắc tình hình, dự báo chính xác những khó khăn, vướng mắt để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ đối với những địa phương khó khăn về nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Sáu là, Hội đồng khám sức khỏe NVQS đúng, đủ thành phần. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế để thực hiện khám chuyên sâu bảo đảm khách quan trong đánh giá.

Kết thúc Hội nghị Chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển quân và thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015


Tác giả: Trần Tám - Ban CHQS huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: