Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đấu tranh, vô hiệu hóa các đối tượng phản động, chống phá Đại hội Đảng

Lượt xem: 1081

Nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, đặc biệt là phá hoại đường lối, chủ trương của Đảng, các tổ chức khủng bố, phản động, các thế lực thù địch có nhiều hoạt động chống phá nhằm phá hoại tư tưởng, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, đặc biệt, khi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đang chuẩn bị diễn ra, các hoạt động này càng diễn ra ráo riết hơn...


Để đấu tranh hiệu quả với các tổ chức, đối tượng trên, lực lượng An ninh nội địa đã triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác; triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, phòng, chống khủng bố, làm thất bại các âm mưu chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về công tác này, phóng viên Báo CAND đã phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Phóng viên: Càng gần đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoạt động của các thế lực thù địch càng ráo riết, xin đồng chí cho biết thủ đoạn thâm độc của chúng ra sao? Thủ đoạn của chúng có gì mới so với thời điểm gần Đại hội XII của Đảng 5 năm trước. Hệ lụy từ hành vi phạm tội của chúng?

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt: Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều vấn đề được cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm thảo luận, nhất là việc Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương đủ đức, đủ tài và đủ tâm huyết trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, ngược lại với ý chí đông đảo của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, các thế lực thù địch và bọn phản động ráo riết tìm cách chống phá Đại hội với những thủ đoạn thâm độc. Đó là, chúng đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng tập trung vào việc phê phán, đả kích phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh hòng làm lung lay nền tảng tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, chúng tấn công vào đường lối của Đảng, cho rằng không thể làm trái quy luật bỏ qua chế độ tư bản, muốn giải quyết các vấn đề xã hội phải theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Chúng rêu rao Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn đường sai, không thể có chủ nghĩa xã hội; đả phá các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, vu cáo Đảng Cộng sản chiếm quyền của dân, vi phạm dân chủ, nhân quyền, “độc đoán, đảng trị”. Đặc biệt, chúng cho rằng toàn bộ nội dung dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII chỉ là sự sao chép của các văn kiện trước, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những quan điểm, chủ trương của Đại hội XIII và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, mục tiêu của các thế lực thù địch là tập trung hướng vào nội bộ ta,tìm mọi hình thức, tinh vi hoặc trắng trợn, công khai hoặc bí mật, ráo riết làm cho nội bộ không ổn định, gieo rắc ngờ vực, nghi kị, giảm sút lòng tin hòng chia rẽ nội bộ. Chúng tập trung tung tin xuyên tạc về công tác nhận sự của Đảng trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội. Chúng cho rằng công tác nhân sự là do một nhóm người quyết định, không đại diện cho lợi ích của nhân dân; tung ra các luận điệu trong Đảng có phe cải cách và phe bảo thủ, “nhóm lợi ích”.
Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Ngoài ra, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch là bôi nhọ lịch sử nhằm phá hoại tư tưởng, làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ. Tất cả các mũi tấn công này đều nhằm phát triển những mầm mống các nhân tố chống chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy sự hình thành xã hội dân sự dưới sự tác động của hàng hóa, nguồn vốn phương Tây, lôi kéo thêm lực lượng cán bộ, đảng viên có quan điểm sai trái, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân lấn át kinh tế nhà nước.

Phóng viên: CBCS lực lượng bảo vệ An ninh Nội địa đã làm gì để làm thất bại âm mưu của các đối tượng, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt: Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa chỉ đạo lực lượng An ninh Nội địa toàn quốc tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch và bọn phản động, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, đã đập tan ý đồ thực hiện các “chiến dịch” tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng; tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; phòng ngừa từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các phần tử phản động lưu vong; không để xảy ra biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn trong mọi tình huống.

Cụ thể, đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chủ trương, giải pháp giải quyết những vấn đề nổi liên quan an ninh nội địa. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội Đảng của các đối tượng, nhất là vô hiệu hóa ý đồ thực hiện các “chiến dịch” tuyên truyền xuyên tạc về nội dung văn kiện, công tác nhân sự Đại hội; hình thành công khai hóa các hội nhóm núp bóng danh nghĩa xã hội dân sự, dân chủ, nhân quyền, đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ môi trường… Chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp công tác bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, tạo chuyển biển tích cực tình hình an ninh tôn giáo, dân tộc tại các địa bàn chiến lược. Tích cực triển khai các biện pháp công tác đảm bảo an ninh xã hội và phòng chống khủng bố. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết ổn định, dứt điểm một số vụ việc liên quan “điểm nóng” về an ninh nông thôn.

Phóng viên: Trên thực tế, có một số cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo đức đã bị các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc dẫn đến có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng chí cho biết thủ đoạn của các đối tượng này và biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý của lực lượng An ninh Nội địa?

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt: Mục tiêu hiện nay của các thế lực thù địch là nhằm tấn công, tác động, chuyển hóa, phá hoại nội bộ ta, tạo những mầm mống chống đối ngay từ trong nước. Do vậy chúng luôn tìm cách lôi kéo, mua chuộc số cán bộ đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các đối tượng cơ hội chính trị, chống đối cực đoan. Thời gian qua, hoạt động này được các thế lực thù địch tiến hành với các hình thức như: tuyên truyền, tiêm nhiễm các luận điệu phản macxit, thúc đẩy hình thành các xu hướng tư tưởng “dân chủ”, “đa nguyên”, “xã hội dân sự”. Chúng tập trung phê phán, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tư tưởng, vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bôi nhọ đời tư của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tự do ngôn luận, báo chí, tự do tôn giáo, đàn áp người bất đồng chính kiến; đồng thời, cổ súy cho đa nguyên, đa đảng, ca ngợi giá trị tư sản phương Tây; kích động quần chúng tụ tập, biểu tình trái pháp luật gây rối an ninh, trật tự… Chúng tìm cách móc nối, tập hợp lực lượng, hình thành, công khai hóa các hội, nhóm mang màu sắc chính trị núp bóng dưới các danh nghĩa chống tham nhũng, đấu tranh dân chủ, nhân quyền, bảo vệ môi trường, bảo vệ chủ quyền quốc gia…; ý đồ hình thành liên kết giữa các phần tử phản động với số cực đoan trong tôn giáo, dân tộc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tìm cách thâm nhập, tác động, chuyển hóa, phá hoại nội bộ. Nằm trong ý đồ thực hiện “diễn biến hòa bình” để xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch tăng cường tìm cách móc nối, liên kết với số cán bộ đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tìm cách tác động, chuyển hóa phá hoại nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, tạo “nhân lõi” hình thành lực lượng chính trị đối lập ngay trong nội bộ.

Đáng chú ý, qua công tác đảm bảo an ninh nội địa, chúng tôi đã phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa ý đồ lợi dụng chủ trương lấy ý kiến nhân dân về Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII để soạn thảo, tán phát các tài liệu dưới dạng “góp ý Văn kiện” với nội dung phê phán, đả kích Báo cáo chính trị của Đại hội, phủ nhận thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XII của số phần tử cơ hội chính trị. Đặc biệt, các thế lực thù địch tìm cách hậu thuẫn về vật chất và tinh thần cho các đối tượng tiến hành hoạt động phá hoại Đại hội.

Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phản động như thế nào để ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi phạm tội và răn đe các đối tượng khác?

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt: Thời gian qua, Cục An ninh Nội địa phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố, bắt tạm giam, đề nghị truy tố, xét xử nhiều phần tử chống đối, phản động. Quá trình điều tra đã xác định những phần tử này được các thế lực thù địch bên ngoài thường xuyên gửi tiền, vật chất tài trợ, kích động thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Thậm chí, một số đối tượng còn được bên ngoài gieo rắc tư tưởng sẽ được can thiệp, “chống lưng” khi bị bắt, xử lý.

Điển hình như tổ chức khủng bố “Triều đại việt” đã gửi cho một số cơ sở hơn 200 triệu đồng để thực hiện các vụ khủng bố. Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” gửi cho số cơ sở trong nước hơn 300 triệu đồng để cơ sở trong nước móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức, thực hiện các hoạt động chống phá manh động. Tất cả các hành vi trên đều đã bị lực lượng An ninh phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, công tác nắm tình hình, tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước, Bộ Công an các biện pháp đảm bảo an ninh nội địa phục vụ Đại hội Đảng XIII? Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng An ninh Nội địa toàn quốc triển khai công tác bảo vệ thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng?

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt: Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng An ninh Nội địa trên toàn quốc tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong đó tập trung vào các công tác trọng tâm. Cụ thể: Đã chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về chủ trương, giải pháp trên lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa, trọng tâm là tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII. Điển hình như tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành đề án “Bảo vệ chính trị nội bộ trên không gian mạng”, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành đề án “Xây dựng quy định về việc lập và sử dụng các website, blog, fanpage, tài khoản mạng xã hội của cán bộ đảng viên”...

Tổ chức các biện pháp, công tác nắm tình hình, quản lý chặt số phần tử phản động, chống đối, cơ hội chính trị, cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá Đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, không để xảy ra bị động bất ngờ, kiên quyết không để chúng móc nối, phát triển lực lượng, hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nước; phòng ngừa từ sớm, từ xa âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại của các phần tử phản động lưu vong; không để xảy ra biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn trong mọi tình huống.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANQG trên lĩnh vực tôn giáo, dân tộc và các vấn đề xã hội; tổng rà soát, phân loại, đánh giá toàn bộ các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, giải tỏa bức xúc của quần chúng nhân dân, không để hình thành “điểm nóng”, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động tụ tập khiếu kiện, biểu tình gây rối ANTT trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản bác, vạch trần âm mưu, bản chất phản động của các thế lực thù địch và phần tử chống đối, đồng thời, bao vây, cô lập, vô hiệu hóa điều kiện hoạt động của chúng, tạo dư luận đồng thuận trong xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Phóng viên: Việc triển khai các biện pháp, công tác đảm bảo an ninh nội địa, góp phần bảo vệ thành công Đại hội đảng các cấp tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIII có những thuận lợi, khó khăn gì thưa đồng chí Cục trưởng?

Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt: Về thuận lợi, đó là lực lượng An ninh nội địa luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là nền tảng giúp công tác đảm bảo an ninh nội địa đạt hiệu quả cao, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm chính trị mà Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân giao phó.

Đặc biệt, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an sinh mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ lãnh đạo đất nước đạt được thời gian qua, đặc biệt là công tác đấu tranh chống tham nhũng đã củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cùng với đó, quá trình hội nhập, mở rộng quan hệ, sự thành công trong đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch ASEAN năm 2020 và tổ chức các sự kiện quốc tế trọng đại như Hội nghị APEC, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2, đối phó, ngăn chặn đại dịch COVID-19… đã đưa Việt Nam có những bước phát triển mới trên trường quốc tế về uy tín và vị thế. Qua đó nhận được sự đồng tình, ủng hộ trong việc quản lý, điều hành đất nước của bạn bè quốc tế, khu vực.

Lực lượng An ninh nội địa phát huy truyền thống anh hùng, nhận được sự phối hợp hiệp đồng tác chiến với các đơn vị trong, ngoài lực lượng Công an trong việc triển khai công tác đảm bảo an ninh nội địa, góp phần bảo vệ thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII. Đồng thời, chủ động, tích cực triển khai các biện pháp, công tác đảm bảo an ninh nội địa.

Bên cạnh đó, cũng có một số khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh nội địa như: Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Các thế lực thù địch và bọn phản động tiếp tục lợi dụng những vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông, những vụ án nhạy cảm, phức tạp để tác động, chia rẽ nội bộ, tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt về đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; gia tăng chống phá về dân chủ, nhân quyền, kích động biểu tình gây mất ổn định ANTT.

Thực trạng xã hội còn tồn tại những vấn đề phức tạp, tình trạng tiêu cực, tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tác động tới tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, gây giảm sút niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong một số bộ phận giai tầng của xã hội.

Đây cũng là những nguy cơ, thách thức mà Đảng, Nhà nước và nhân dân phải giải quyết trong thời gian tới. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, lực lượng An ninh nội địa luôn trong tâm thế sẵn sàng, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ xa, từ sớm mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động để kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó, góp phần đảm bảo ANQG và giữ gìn TTATXH.Tác giả: Xuân Mai


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: