Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

CHI BỘ VIỆN KSND HUYỆN NAM TRÀ MY TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ 2020

Lượt xem: 369

Ngày 06/8/2020 Chi bộ VSKND huyện đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020 với nội dung nêu trên. Về dự buổi sinh hoạt có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Dư, Phó ban Tổ chức Huyện ủy cùng toàn thể đảng viên, công chức, người lao động thuộc Chi bộ.
Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018  một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW ngày 04/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 45-HD/HU ngày 15/01/2020 của Huyện ủy Nam Trà My về học tập chuyên đề 2020: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thời gian nghiên cứu, Chi bộ đã lựa chọn vấn đề nổi cộm để tiến hành thảo luận với  nội dung sinh hoạt chuyên đề mô hình 04 ý thức đó là “Xây dựng ý thức thực hiện đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở, công tác vận động quần chúng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí của người cán bộ Kiểm sát

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Lê Văn Hương, trình bày nội dung mô hình 04 ý thức đã lựa chọn; các đồng chí đảng viên, công chức, người lao động trình bày báo cáo tham luận liên quan đến ý thức thực hiện công việc theo từng nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết xây dựng chương trình, kế hoạch, bản chuẩn mực đạo đức tác phong của người cán bộ Kiểm sát thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt buổi sinh hoạt chuyên đề cũng rất vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu ý kiến. Chi bộ đã ghi nhận, tiếp thu và cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu để từ đó bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; chương trình, kế hoạch chuyên đề trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương trong thời gian đến.

Tác giả: Viện kiểm sát nhân dân huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: