Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đảng bộ Quân sự huyện Nam Trà My tổ chức Đại hội lần thứ IX

Lượt xem: 446

Trong hai ngày 28-29/5/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Nam Trà My tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Quang cảnh Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện và chủ động phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ QP, QSĐP. Các tiềm lực trong KVPT triển khai khá đồng bộ, công tác giáo dục QPTD, bồi dưỡng kiến thức QP&AN được chú trọng, chất lượng chính trị ở cơ sở được củng cố tăng cường. Công tác SSCĐ, huấn luyện, diễn tập hội thi, hội thao đạt kết quả khá tốt; công tác chính sách quân đội, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo được thực hiện có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT huyện được nâng lên, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Công tác phối hợp với các lực lượng theo Nghị định 03, 133 của Thủ tướng Chính phủ được duy trì thường xuyên; Triển khai nghiêm túc Luật DQTV; thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2017-2021. Xây dựng lực lượng DQTV 835 đ/c/835đ/c đạt 100%; tỷ lệ đảng trong DQTV đạt 18,86%/13,72% (tăng 5,14%), trong đó DQCĐ đạt 18,06%/17,27% (tăng 0,79%). Có 6 chi bộ Quân sự có cấp ủy, Chỉ huy trưởng 100% được cơ cấu vào cấp ủy cùng cấp, Chi bộ quân sự được kiện toàn đúng Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu, sau giao quân không có loại trả về sức khỏe, chính trị. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian quy định, chất lượng khá tốt; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm có 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, Đảng ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự xác định 03 khâu đột phá để tập trung thực hiện, đó là: Đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và giáo dục chính trị. Tăng cường chỉ đạo khắc phục triệt để những thiếu sót, khuyết điểm; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết với nhiệm vụ.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao truyền thống của quê hương Nam Trà My anh hùng, nơi căn cứ địa cách mạng, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QSĐP mà nghị quyết Đại hội đã đề ra.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: