Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem: 503

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 12/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Nam Trà My về việc hướng dẫn nội dung đại hội. Ngày 07/5/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Nam Trà My đã tiến hành Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 có sự tham gia của 04/04 đảng viên.
Quang cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch hằng năm theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tuy số lượng đảng viên ít, công chức đảm nhiệm các chức danh tư pháp thiếu, phần lớn là công chức mới được tuyển dụng nên kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Mặt khác, cơ sở vật chất của đơn vị còn thiếu so với thực tế đặt ra, đời sống vật chất và tinh thần của đa số công chức còn gặp khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm của đảng viên đã khắc phục vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung.

Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể được quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt qui chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Hoạt động của Đoàn thanh niên và Công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút và động viên được đoàn viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đoàn thanh niên và Công đoàn luôn giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

Công tác xây dựng Đảng ngày càng chú trọng về chất lượng, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”. Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo ra sự thống nhất về nhận thức, thể hiện ý chí và hành động, gắn với việc triển khai thực hiện “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và làm theo lợi dạy của Người đối với ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, công tác phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình kế hoạch, việc phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng theo đúng quy chế. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh; chất lượng đảng viên được nâng lên rõ rệt, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đồng chí là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

Đại hội thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện. Tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy ưu điểm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ đến.
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ đã đánh giá cao kết quả lãnh chỉ đạo của Chi bộ, Bí thư trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời cũng nêu lên những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục cũng như những định hướng lớn tiếp tục thực hiện trong tiến trình cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, đồng chí Hồ Thanh Vấn tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Văn Hương được bầu làm đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tác giả: VKS


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: