Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ứng dụng công nghệ sinh học trong nhân giống sâm Ngọc Linh

Lượt xem: 579

Với một huyện miền núi còn nhiều khó khăn như Nam Trà My, việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chủ yếu phục vụ việc nhân giống cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện.
Cây giống sâm Ngọc Linh  được sản xuất ra từ nuôi cấy mô có tỷ lệ cây sống
khi đưa ra trồng tại rừng đạt thấp hơn so với cây ươm từ hạt


Để tập trung phát triển cây Sâm Ngọc Linh, UBND huyện Nam Trà My đã thành lập Trung tâm sâm Ngọc Linh. Cơ sở vật chất bao gồm: 01 phòng nuôi cấy có diện tích 50m2; 01 phòng hóa chất, máy móc thiết bị: 40m2). Đồng thời, trang bị hệ thống máy móc, hóa chất để tiến hành nhân giống cây sâm Ngọc Linh bằng nuôi cấy mô với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Đồng thời, cử 02 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về công nghệ sinh học (01 là cử nhân và 01 là kỹ sư công nghệ sinh học) thuộc Trung tâm sâm Ngọc Linh của huyện vào Viện sinh học Tây Nguyên để học quy trình nhân giống cây sâm Ngọc Linh bằng nuôi cấy mô, thời gian học là 01 tháng, với một số kỹ thuật cơ bản như: cách pha môi trường, hóa chất, thao tác cấy chuyền.

Trong thời gian qua, huyện Nam Trà My đã tiến hành thử nghiệm nhân giống cây sâm Ngọc Linh bằng nuôi cấy mô, với số lượng ước khoảng gần 30.000 cây từ phôi đầu tiên. Qua theo dõi đợt ra cây lần đầu tiên, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 60%. Tuy nhiên, các đợt ra cây tiếp theo, tỷ lệ cây sống đạt tỷ lệ thấp dần; cây sinh trưởng, phát triển chậm hơn so với cây được nhân giống ra từ hạt.

Việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất ra giống cây trồng mà đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh đòi hỏi phải có trình độ và năng lực chuyên môn cao, do đó, trong thời gian qua, UBND huyện Nam Trà My đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình này, tuy nhiên kết quả đem lại chưa đáp ứng nguyện vọng do nhiều nguyên nhân. Trước hết là do cây giống được sản xuất ra từ nuôi cấy mô, tỷ lệ cây sống khi đưa ra trồng tại rừng đạt tỷ lệ thấp. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn về lĩnh vực công nghệ sinh học nhân giống sâm bằng nuôi cấy mô còn hạn chế về trình độ.

Ông Trịnh Minh Quý - Giám đốc Trung tâm Sâm Ngọc Linh cho biết: “Quy trình nhân giống sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy mô gồm nhiều công đoạn: Tạo mẫu invitro từ mảnh lá sâm Ngọc linh, tạo mô sẹo, tạo mô sẹo có khả năng sinh phôi, tạo phôi, tái sinh cây con; trong đó giai đoạn tạo mẫu invitro (tạo phôi) là quan trọng, tuy nhiên chưa làm được. Việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nuôi cấy mô cán bộ chuyên môn của trung tâm được thực hiện trong thời gian quá ngắn nên chưa học được toàn bộ quy trình nhân giống mà chỉ học được những kiến thức cơ bản, chủ yếu là pha các stock và thao tác cấy chuyền. Kỹ thuật huấn luyện cây giống khi đưa ra ngoài rừng trồng còn hạn chế, chưa nắm vững quy trình,… nên kết quả đạt được chưa như mong muốn”.

“Thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục hợp tác với các Trung tâm, Viện nghiên cứu sinh học để ứng dụng công nghệ sinh học trong việc nhân giống cây sâm Ngọc Linh; đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên môn về sinh học để nâng cao trình độ, tiếp cận với khoa học tiên tiến hiện nay, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ sinh học. Trước mắt, trong năm 2020, UBND huyện sẽ đưa 02 cán bộ chuyên môn về sinh học để học tập về công nghệ sinh học, ứng dụng vào việc kiểm định chất lượng thật giả sâm Ngọc Linh. Đồng thời, đưa hệ thống máy móc, trang thiết bị vào thực hiện công tác kiểm định chất lượng thật giả Sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My” - ông Trịnh Minh Quý thông tin thêm.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: