Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN NAM TRÀ MY LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2022-2027

Lượt xem: 762

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Huyện đoàn Nam Trà My ban hành Kế hoạch số 193-KH/HĐTN, ngày 22/10/2021 về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến nay, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở cơ sở, các chi đoàn trực thuộc đã hoàn thành kế hoạch theo yêu cầu đề ra. Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội và kiểm điểm hoạt động BCH trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, phong trào nhiệm kỳ đến; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027; tham gia góp ý văn kiện và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.


Công tác chuẩn bị nhân sự BCH Xã đoàn, chi đoàn trực thuộc được thực hiện nghiêm túc, đúng theo Quyết định số 298-QĐ/TW, ngày 10/2/2010 của Trung ương Đoàn Việt Nam về quy chế cán bộ đoàn thanh niên Việt Nam. Thực hiện đúng quy trình bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội sau khi có sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp, thể hiện sự dân chủ trong việc tổ chức đại hội đoàn các cấp, để người trúng cử thực sự là thủ lĩnh thanh niên của cơ quan, đơn vị, địa phương.Quang cảnh hội nghị Ban chấp hành

Công tác tuyên truyền Đại hội được tổ chức rộng khắp trước, trong và sau đại hội, thể hiện sự xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên các cấp. Ôn lại những trang sử hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng trên khắp các chặng đường chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027. Tiêu biểu như: Cuộc thi sáng tạo mô hình cổng trại, mô hình báo ảnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027; Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027 và phiên chợ sâm Ngọc Linh tháng 6/2022 với chủ đề: Khát vọng tuổi trẻ; Tổ chức Giải thể thao cán bộ Đoàn, Hội, Đội chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến diễn ra vào ngày 15-16/6/2022, tập trung chuẩn bị nội dung Đại hội như:

Về công tác nhân sự: Kết thúc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở, các chi đoàn trực thuộc; Ban Thường vụ Huyện đoàn tiến hành thực hiện các bước chuẩn bị nhân dự đảm bảo quy trình theo Hướng dẫn số 16-HD/HĐTN, ngày 06/11/2021 về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022-2027.  

Về nội dung: Hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022 - 2027, triển khai tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các đơn vị đoàn cơ sở, các chi đoàn trực thuộc.

Về công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nam Trà My lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022: Xây dựng  điểm trường Nóc Ông Sinh, thôn 01, xã Trà Vân với kinh phí 600 trăm triệu đồng./. Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: