Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nam Trà My khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Lượt xem: 570

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nam Trà My khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026)Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nam Trà My khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với số ĐB HĐND được bầu là 30 người. Số người ứng cử: 50 người, cụ thể.

                   Đơn vị bầu cử số: 01 (xã Trà Dơn)

                   Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 05 người

                   Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người. Cụ thể:


01/ Ông Nguyễn Đình Bình
 

         02/ Bà Nguyễn Thị Hiền


        03/ Ông Nguyễn Hữu Nhơn

        04/ Ông Lê Minh Thắng


        05/ Bà Phùng Thị Thương


Đơn vị bầu cử số: 02 (xã Trà Leng)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 03 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 02 người. Cụ thể:

01/ Ông Nguyễn Thế Phước

02/ Bà Lê Thị Thúy
  03/ Bà Vũ Thị Như ThuyênĐơn vị bầu cử số: 03 (xã Trà Mai)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 07 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người. Cụ thể:

01/ Ông Nguyễn Bá Dương
02/ Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh

03/ Ông Trần Văn Mẫn

04/ Bà Lê Thị Bích Na
05/ Bà Trần Thị Sáu
06/ Ông Nguyễn Văn Sơn
07/ Bà Hồ Thị Minh Thuận

Đơn vị bầu cử số: 04 (xã Trà Tập)
      Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 05 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người. Cụ thể:

01/ Ông Nguyễn Văn Cẩn
02/ Bà Lương Nguyên Hà
03/ Bà Nguyễn Thị Hồng Hậu
04/ Bà Nguyễn Thị Huyền Trang
05/ Ông Ngô Hoàn Vũ

Đơn vị bầu cử số: 05 (xã Trà Vân)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 05 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người. Cụ thể:

01/ Ông Nguyễn Đình An
02/ Bà Nguyễn Thị Anh
03/ Bà Nguyễn Thị Lan Anh
04/ Ông Lê Đức Hảo
05/ Ông Trần Văn Tám
Đơn vị bầu cử số: 06 (xã Trà Vinh)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 03 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 02 người. Cụ thể:

01/ Bà Nguyễn Thị Huệ
02/ Bà Hồ Thị Nướm
03/ Ông Trần Văn Thu

Đơn vị bầu cử số: 07 (xã Trà Don)
     Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 05 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 07 là: 03 người. Cụ thể:

01/ Ông Trần Duy Dũng

02/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên

03/ Bà Hồ Thị Mỹ Kim

04/ Ông Lê Trung Thực

05/ Ông Hồ Văn Ven

Đơn vị bầu cử số: 08 (xã Trà Cang)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 07 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 04 người. Cụ thể:

01/ Bà Huỳnh Thị Mỹ Bình
02/ Ông Hồ Quốc Khánh

03/ Ông Ngô Tấn Lạc

04/ Bà Tần Thị Lê

05/ Ông Phạm Phú Phúc

06/ Ông Huỳnh Hồ Tanh

07/ Ông Nguyễn Tấn Thành

Đơn vị bầu cử số: 09 (xã Trà Nam)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 05 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là: 03 người. Cụ thể:

01/ Ông Hồ Văn Dương

02/ Ông Hồ Văn Hùng

03/ Ông Lê Thanh Hưng

04/ Ông Mai Xuân Sang

05/ Ông Nguyễn Như Vũ
Đơn vị bầu cử số: 10 (xã Trà Linh)
Tổng số người ứng cử ĐB HĐND Huyện trong danh sách này là: 05 người
Số ĐB HĐND Huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 03 người. Cụ thể:

01/ Bà Hồ Thị Đua

02/ Ông Trịnh Minh Hải
03/ Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

04/ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

05/ Ông Hồ Văn Thể

Tác giả: HT


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: