Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


bếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 5, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem: 41

Ngày 13/01/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 5 (khóa X), nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận năm 2020, thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Tham dự Hội nghị đ/c Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đ/c Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các vị đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện; đại biểu các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy; đại biểu các ban, ngành, đơn vị liên quan; Các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận huyện khóa X; Ban tư vấn dân tộc UBMT huyện khóa X; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 10 xã.
Đ/c Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã chủ động thực hiện 5 nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động: Tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến đến đại hội lần thứ XIII của Đảng, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” triển khai, lấy phiếu sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng xã Trà Mai đạt chuẩn nông thôn mới; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được số tiền 76 triệu đồng, hỗ trợ làm 07 nhà Đại đoàn kết; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ trì, phối hợp với các tổ chức tổ thành viên của Mặt trận giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây Đảng, chính quyền; tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận; thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống MTTQ. Đặc biệt trong năm 2020 với tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát Mặt trận và các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền người dân trên địa bàn huyện ủng hộ tiền, các loại thực phẩm trên 20 tấn rau, củ, quả để san sẻ hỗ trợ người dân đồng bằng phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Trong đợt thiên tai mưa, bão, do bão số 9, số 10 gây ra thiệt hại lớn về người, nhà cửa, tài sản của người dân trên địa bàn huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời kêu gọi, tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ hàng hóa, tiền để người dân huyện Nam Trà My khắc phục hậu quả. Đến nay tổng số tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ qua kênh Ban Cứu trợ huyện là 90 đơn vị; Tổng số tiền là: 9.470.000.000đ. Hàng hóa: 36 tấn gạo; 2.700 thùng mì tôm, 7000m tôn, các loại nhu yếu phẩm, quần áo, mền, sách vở, nước uống, Ban cứu trợ huyện đã phân bổ về các xã, các đơn vị cụ thể, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đ/c Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đ/c Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, đồng thời chỉ ra một số mặt hạn chế cần khắc phục và yêu cầu trong năm 2021 Mặt trận các cấp trong huyện cần bám sát Nghị quyết của cấp trên để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, tập trung công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bão, lũ xảy ra trong năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyền truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tập trung tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, sắp xếp dân cư, bảo vệ môi trường, chăm lo phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, …; tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện đến khu dân cư; tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và tình hình dư luận xã hội kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Tại Hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện công bố quyết định và trao tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 02 tập thể và 02 cá nhân, tặng Giấy khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho 07 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020./.Tác giả: Nguyễn Thanh Lũy


[Trở về]

Các tin cũ hơn: