Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từ


bếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Huyện đoàn Nam Trà My tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phòng, chống Covid-19

Lượt xem: 99

Nhằm nâng cao vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Trà My vừa ban hành văn bản về “Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
Đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc được Tuổi trẻ Nam Trà My
 chấp hành nghiêm túc khi tham gia các hoạt động

Theo đó, văn bản yêu cầu các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn của bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Đặc biệt, lưu ý yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các địa điểm tập trung đông người.

2. Các cấp bộ Đoàn tập trung củng cố đội hình TNXK tham gia phòng, chống dịch bệnh; phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các kịch bản ứng phó khi phát hiện ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

3. Phối hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân thuộc các đối tượng được hỗ trợ nắm rõ nội dung, tinh thần Nghị quyết số 154/NQ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP về “Biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc “Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19” và Thông báo số 924-TB/TU, ngày 08/10/2020 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Bổ sung đối tượng được hỗ trợ do đại dịch Covid-19”.

4. Phối hợp, hỗ trợ các ngành có liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát các nhóm đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được bổ sung; tổng hợp đầy đủ danh sách đối tượng được hỗ trợ đảm bảo đúng nguyên tắc, công bằng, chính xác và kịp thời; thực hiện công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách,... Đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân để phản ảnh kịp thời với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Đoàn cấp trên.Tác giả: Huyện Đoàn Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: