Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


 

Chi tiết tin

Tin Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng năm 2020

Lượt xem: 35

Ngày 06/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện, Phòng Dân tộc huyện mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng cho 61 học viên gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Hội Cựu chiến binh xã, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã; Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Bí thư chi đoàn Thanh niên, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh và thành viên Ban giám sát đầu tư cộng đồng ở thôn của 02 xã Trà Nam, Trà Linh.
Quang cảnh hội nghị tập huấn

Mục đích lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ thôn và cộng đồng dân cư; thông qua lớp tập huấn giúp cộng đồng dân cư tiếp thu những kiến thức cơ bản về tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống; giúp cán bộ cơ sở đủ năng lực quản lý cộng đồng; đồng thời cũng là kênh tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nội dung: Tập trung hướng dẫn phát triển kinh tế vườn, kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn xây dựng mô hình hợp tác, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây Quế, dược liệu; Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Hướng dẫn giám sát các dự án cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135; Đặc biệt tập trung giới thiệu các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số của huyện, của tỉnh và Trung ương.Tác giả: Nguyễn Thanh Lũy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: