Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Nam Trà My: chú trọng phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Lượt xem: 57

Nam Trà My là huyện miền núi cao nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Nam, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, CNVCLĐ và đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Song, những năm qua, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ được huyện chú trọng triển khai. CNVCLĐ hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xem đây là động lực để phát triển. Đến nay, tổng số CNVCLĐ thuộc Liên đoàn Lao động huyện là 1.143 người/515 nữ; tổng số đoàn viên công đoàn 1.143 người/515 nữ, chiếm tỷ lệ 45,1%, hiện đang sinh hoạt tại 57 công đoàn cơ sở; trong đó, có 30 công đoàn trường học; 17 công đoàn các cơ quan HCSN và 10 công đoàn xã.
Ken thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020


Hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các công đoàn cơ sở trực thuộc đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, trọng tâm nhất là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

5 năm qua, các công đoàn cơ sở đã triển khai tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được đoàn viên, CNVCLĐ và các công đoàn cơ sở, hưởng ứng học tập đầy đủ và đạt kết quả. Qua sơ kết Chỉ thị 05 hằng năm, huyện đã tặng giấy khen cho 08 tập thể và 35 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu cho phong trào này như các công đoàn: Khối Đảng, Văn hóa - Truyền thanh, Văn phòng HĐND&UBND, Viện Kiểm sát, Phòng Giáo dục, Trường PTDTBT THCS Trà Don, Trường TH Trà Cang,...

Giai đoạn 2016-2020, CNVCLĐ và các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở được    Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể các cấp khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 02 cờ thi đua của Chính phủ, 16 cờ thi đua của UBND tỉnh, 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 32 tập thể và 38 cá nhân được tặng bằng khen cấp tỉnh, 12 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 284 chiến sĩ thi đua cấp huyện, 169 tập thể lao động tiên tiến. Đoàn viên, CNVCLĐ các CĐCS đã thực hiện tốt các khoản nghĩa vụ đối với nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu và hoàn thành theo thời gian qui định. Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 1.334.298.000đ; Quỹ Bảo trợ trẻ em: 504.845.000đ; Quỹ Ngày vì người nghèo: 677.187.000đ; Quỹ nhân đạo: 429.795.000; Quỹ Xã hội: 264.721.000đ.

Bên cạnh đó các CĐCS đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các xã trong huyện, đã hỗ trợ bằng nhiều hình thức về cơ sở vật chất và chuyên môn. Từ năm 2016 đến năm 2020, từ nguồn quỹ xã hội của LĐLĐ tỉnh, đã xét tặng 15 nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình nhà“Mái ấm công đoàn” với số tiền 626.000.000 đồng và chuyển tiền trợ cấp của LĐLĐ tỉnh đến các gia đình cán bộ công chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 61.500.000 đồng. Đồng thời, các CĐCS đã tổ chức tốt các hoạt động như thăm viếng, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh-liệt sỹ; cán bộ công đoàn qua các thời kỳ. Ngoài ra các CĐCS còn phát động phong trào thi đua 03 cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn cùng đồng hành giúp hộ đăng ký thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Phong trào tự học tự rèn trong CNVCLĐ ngày càng được coi trọng. Đến nay, đã có trên 300 học viên là cán bộ công chức đã tốt nghiệp các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, LLCT, góp phần nâng chuẩn trình độ về chính trị, chuyên môn cho CNVCLĐ ở cơ sở. Trong đó, chuyên môn thạc sỹ: 17 người, đại học 821 người, cao đẳng 111 người, trung cấp 162 người, sơ cấp 32 người. Về chính trị: cao cấp 71 người, trung cấp 396 người, sơ cấp 159 người. 

Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt”, gia đình văn hóa ngày càng có sức lan tỏa. Ngay từ đầu năm, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ quan đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào và công nhận, khen thưởng. Tỷ lệ cơ quan có đời sống văn hóa tốt ngày càng tăng lên. Năm 2016 có 76/77 cơ quan đăng ký và đạt tiêu chuẩn “Đơn vị cơ sở có đời sống văn hóa tốt”, đến năm 2019 có 66/67 cơ quan.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Duy Dũng đánh giá: “Cùng với phong trào thi đua chung trong toàn huyện, 5 năm qua, phong trào thi đua trong CNVCLĐ được phát động sôi nổi, rộng khắp; nhiều phong trào đã trở thành nền nếp như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, phong trào thi đua hoàn thành nghĩa vụ công dân, phong trào “Tự học, tự rèn”, phong trào phụ nữ “Hai giỏi”, phong trào “Hai tốt”... đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua chung của huyện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra”.

“Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua, các công đoàn cơ sở tiếp tục vận động CNVCLĐ nêu cao tinh thần thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo từng chuyên đề hằng năm; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Hai giỏi”, “Hai tốt”; phong trào “Tự học, tự rèn”; phong trào xây dựng  “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Nhân rộng những gương điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác. Hằng năm, vận động CNVCLĐ hưởng ứng tích cực phát động thi đua của chính quyền, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phát động thi đua, nội dung phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị, phải đi đôi với việc tổng kết, tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời để thi đua thực sự trở thành động lực phát triển.” - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Duy Dũng nhấn mạnh.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin cũ hơn: