Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lượt xem: 50

Ngày 10/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhằm đánh giá việc thực hiện công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối 2020. Tham dự Hội nghị ông Nguyễn Thế Phước – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Đình An- HUV, Phó Chủ tịch HĐND; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận huyện khóa X; Ban tư vấn dân tộc UBMT huyện khóa X; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 10 xã
Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm với nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng. Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra; Đặc biệt tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ cấp xã, huyện, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức Hội nghị triển khai, lấy phiếu sự hài lòng của Nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Trà Mai; vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng 06 nhà đại đoàn kết, 03 nhà cứu trợ cho nhân dân; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức tổ thành viên của Mặt trận giám sát việc lập danh sách và chi trả cho các đối tượng người thuộc hộ nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội; người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng bị ảnh hưởng do dịch covid – 19 gây ra; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo Pháp lệnh số 34 về nội dung lựa chọn, công nhận và thực hiện chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng chính phủ, tổ chức phản biện xã hội, tham gia xây Đảng, chính quyền; tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo kết quả xây dựng chính quyền tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 13; củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận xã, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận cơ sở.

Tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thống nhất, hiệp thương cử bổ sung thay thế 03 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024./.Tác giả: Nguyễn Thanh Lũy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: