Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Ủy ban MTTQ xã Trà Don đã tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2019

Lượt xem: 127

Sáng ngày 17/12/2019, Ủy ban MTTQ xã Trà Don đã tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020.
Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên và các ban, ngành của xã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp, kịp thời triển khai các chương trình kế hoạch của Ủy ban MTTQ cấp trên. Cũng là năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Trà Don khóa X, nhiệm kỳ 2019- 2024. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã đã tiếp nhận điều chuyển Quỹ “Vì người nghèo” của huyện để hỗ trợ xây dựng 01 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã với số tiền hơn bốn triệu đồng để hỗ trợ cho các hộ nghèo; tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đã vận động các hộ gia đình hiến hàng ngàn m2 đất, cây cối, hoa màu để xây dựng khu dân cư, đường giao thông nông thôn. Ủy ban MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp các hội đoàn thể làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả MTTQ xã Trà Don đạt được trong năm 2019; đồng thời định hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2020 và đề nghị Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tác giả: Nguyễn Thanh Lũy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: