Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Trực báo công tác quý IV khối Mặt trận – Đoàn thể huyện

Lượt xem: 82

Đồng chí Trần Duy Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, vừa chủ trì hội nghị trực báo công tác quý IV/2019 với khối Mặt trận – Đoàn thể huyện. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy.
Quang cảnh buổi trực báo

Qua kết quả báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác từ đầu năm đến nay cho thấy, các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, đoàn viên; làm tốt công tác tập hợp, vận động quần chúng, phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; vận động các nguồn quỹ đạt và vượt kế hoạch đề ra; quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác. Mặt trận và các đoàn thể cũng đã tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, tập hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh đến các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Đồng thời, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện Quy định số 124-QĐi/TW của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, một cách hiệu quả bằng nhiều hình thức tổ chức đa dạng, như: hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.... Bên cạnh đó, Mặt trận và các hội đoàn thể cũng quan tâm, làm tốt công các kiện toàn tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. UBMTTQ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Duy Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận, các hội, đoàn thể huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục để làm tốt hơn trong thời gian đến. Đồng chí Phó Bí Thường trực Huyện ủy yêu cầu Mặt trận, các hội đoàn thể huyện cần tập trung thực một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2019, đề ra chương trình công tác năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào lớn như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chống rác thải nhựa; nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; Cựu chiến binh gương mẫu; “5 không 3 sạch”; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 03 cán bộ công chức giúp người nghèo… Phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo cấp cơ sở. Làm tốt công tác quản lý nguồn vốn ủy thác, trong đó tập trung đánh giá được hiệu quả nguồn vốn vay trong quá trình sử dụng. Tổ chức đánh giá xếp loại cán bộ, công chức và đảng viên năm 2019 theo đúng quy định, thực chất. Chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các chi bộ trong khối và phối hợp, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.Tác giả: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: