Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Trong 02 ngày 24 và 25 tháng 9 năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ Tập huấn công tác Mặt trận năm 2019.

Lượt xem: 99

Tham dự lớp tập huấn gồm các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đồng chí là Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng; Trưởng ban công tác Mặt trận 35 thôn. Tổng số học viên tham dự là 65 người.
Quang cảnh buổi tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn đồng chí Nguyễn Phi Hùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024; giới thiệu, trao đổi các nội dung: Về Vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và những nguyên tắc tổ chức hoạt động, mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức trong hệ thống chính trị; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác giám sát, phản biện xã hội; đổi mới công tác thông tin tuyên truyền và công tác nắm bắt dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn một số nội dung về nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; một số kỹ năng công tác văn phòng, thi đua, khen thưởng và định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian đến.

Qua Hội nghị tập huấn đã trang bị cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận, giúp học viên nắm vững hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong tình hình mới, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN nhiệm kỳ 2019 - 2024./.Tác giả: UBMT huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: