Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyện

Chi tiết tin

Tập huấn cán bộ Đoàn, Hội năm 2019

Lượt xem: 109

Huyện đoàn và Hội LHTN Việt Nam huyện vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn, Hội năm 2019 cho 50 cán bộ Đoàn, Hội của các xã trên địa bàn huyện.
Quang cảnh buổi tập huấn

Lớp tập huấn đã nghe các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong công tác dân tộc, tôn giáo; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ; Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội qua kênh ủy thác Đoàn thanh niên…

Lớp tập huấn nhằm giáo dục lòng yêu nước, giúp cho đoàn viên, thanh niên giữ vững được lập trường tư tưởng; trang bị những kiến thức, kỹ năng để cán bộ Đoàn, Hội cơ sở triển khai tốt các hoạt động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng thời, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội. Bên cạnh đó, tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở Đoàn, Hội.Tác giả: Huyện Đoàn Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: