Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Ban Dân vận Huyện uỷ, Văn phòng Huyện uỷ khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác Dân vận, Văn phòng năm 2023

Lượt xem: 180

Sáng ngày 16/01/2024, Văn phòng Huyện uỷ phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ và công tác Dân vận năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.


Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Thị Thương - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác Văn phòng Đảng uỷ Công an huyện và văn phòng Đảng uỷ cơ quan Quân sự huyện; Đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện; Thường trực Đảng uỷ và người làm công tác Văn phòng Đảng uỷ, công tác dân vận Đảng uỷ các xã trên địa bàn huyện.

Trong năm 2023, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Văn phòng các cấp uỷ và công tác dân vận các cấp đã đạt nhiều kết quả. Văn phòng Huyện uỷ đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ được thường xuyên, kịp thời và sát đúng. Chất lượng công tác thông tin, tổng hợp, tham mưu cấp uỷ tổ chức thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ ngày càng được nâng lên. Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin, tài chính đảng có những chuyển biến tích cực, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

Theo đó, ngành Dân vận huyện bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện  làm tốt công tác dân vận, giúp địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ; giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị. Phối hợp với Sư đoàn 315 làm tốt công tác dân vận tại thôn 3 xã Trà Mai giúp nhân dân Làng Tak Lũ vận chuyển gần 200 khối vật liệu (cát, sỏi, đá, xi măng) làm đường bê tông giao thông và tặng quà cho 20 hộ gia đình có công cách mạng và hoàn cảnh khó khăn… Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phát huy vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, thiết thực, hiệu quả.


Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Huyện uỷ, Ban Dân vận Huyện uỷ đã đạt được trong năm 2023. Để triển khai thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024 đồng chí đề nghị: Các ngành cần bám sát Chương trình công tác năm của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của ngành cấp trên, xác định chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành; chủ động tham mưu, đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.


Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ trao giấy của Ban Dân vận tỉnh ủy cho tập thể và cá nhân

Đối với Văn phòng các cấp uỷ, tiếp tục phát huy vai trò, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đề ra đúng quy chế, chặt chẽ. Văn phòng cấp ủy các cấp thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện để tham mưu triển khai thực hiện các quy chế, quy trình bảo đảm nhịp nhàng, chất lượng cao; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, thẩm tra, nhất là các đề án, báo cáo tổng hợp; cung cấp thông tin cho Thường trực, Ban Thường vụ, các đồng chí lãnh đạo chính xác, đầy đủ, kịp thời.


Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVBTVHU - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện trao giấy khen của Ban Dân vận Huyện ủy cho tập thể và cá nhân 

Ban dân vận Huyện uỷ cần tập trung chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tập trung tham mưu cho Huyện uỷ tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kết luận… của Trung ương, tỉnh, huyện thuộc lĩnh vực phụ trách.


Đồng chí Nguyễn Đình An - HUV - Chánh Văn phòng Huyện ủy trao giấy khen của Văn phòng Huyện ủy cho tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Văn phòng Huyện uỷ, Ban dân vận Huyện uỷ đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng, Dân vận năm 2023.


Tác giả: Trung Lê

Nguồn tin: Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: