Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Đảng ủy Trà Cang tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lượt xem: 124

Đảng ủy xã Trà Cang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng ủy về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; triển khai Nghị quyết năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hưng – TUV, Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Huệ - UVTV, Trưởng BDV, CT UBMT huyện; các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, bí thư Chi bộ, Thôn trưởng 05 thôn và đảng viên được khen thưởng năm 2023.

Đánh giá tình hình và kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy nhận định, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là điều kiện hạ tầng các mặt của xã nhà còn nhiều hạn chế; mưa lũ kéo dài, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện; sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành liên quan và nhất là với sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát triển đảng viên mới vượt so với chỉ tiêu Huyện ủy giao; công tác cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đời sống Nhân dân có bước cải thiện đáng kể; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Việc thực hiện các chương trình MTQG đạt được kết quả nhất định, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đạt nhiều kết quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư còn hạn chế, công tác huy động nguồn lực xã hội hóa được phát huy tốt, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền, vận động Nhân dân vẫn chưa sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Việc duy trì sinh hoạt đảng, đánh giá chất lượng sinh hoạt định kỳ theo quy định của một số chi bộ chưa đảm bảo; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2023 còn chậm; chưa có giải pháp thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, nhất là triển khai mô hình nông nghiệp tổng hợp tại cánh đồng Băng Lất. Các tiêu chí nông thôn mới còn chưa thực chất, chưa vững chắc. Chất lượng dân số và sức khỏe người dân chưa cao; tình trạng tai – tệ nạn, sinh con tại nhà vẫn còn phổ biến. Tỷ lệ giảm hộ nghèo, cận nghèo tuy cao nhưng thiếu bền vững. Thực hiện công tác chuyển đổi số, nhất là làm định danh điện tử cho người dân chưa đạt chỉ tiêu huyện giao.

Về dự báo tình hình năm 2024, đây là năm áp chót của nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII (2020 – 2025), có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội. Trên cơ sở dự báo tình hình, tác động của các nhân tố khách quan, chủ quan và những kết quả đạt được trong năm 2023, Đảng ủy đề ra mục tiêu chung 30 chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực; đồng thời, xác định 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện các chỉ tiêu đề ra.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm của Đảng ủy, UBND xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có một số kết quả tích cực, rõ nét, tạo sự lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Xơ Đăng; trong việc thực hiện SXDC có quy hoạch chi tiết về đất ở, đường giao thông nội bộ KDC. Đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã được BTV Huyện ủy đánh giá HTTNV năm 2023… Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt chưa đạt chỉ tiêu cấp trên giao và Nghị quyết Đảng ủy đề ra, nhất là công tác giám sát thực hiện các nguồn hỗ trợ phát triển sâm Ngok Linh, dược liệu; giải ngân các nguồn vốn đầu tư; kiềm chế các vụ việc tai nạn, tệ nạn, cháy nhà và thực hiện cài đặt định danh điện tử cho người dân chưa đạt hiệu quả… Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và của đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện, đạt hiệu quả các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.


 Dịp này, Đảng ủy đã khen thưởng thành tích Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 cho Chi bộ Trường PTDTBT – THCS xã và 13 đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.


Tác giả: Đài Truyền thanh tiếng Xơ Đăng xã Trà Cang

Nguồn tin: Đài Truyền thanh tiếng Xơ Đăng xã Trà Cang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: