Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Đảng bộ huyện Nam Trà My đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Lượt xem: 125

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ huyện Nam Trà My năm 2023.

Chiều ngày 26/12/2023, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trà My đã tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy và biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ huyện Nam Trà My năm 2023. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.


                     Bí thư Huyện ủy Lê Thanh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; qua đó thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Việc lấy phiếu tín nhiệm dựa trên hai tiêu chí chính là: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Nam Trà My đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 73.034 triệu đồng, đạt 145,3% so với dự toán; tổng thu ngân sách địa phương (gồm ngân sách huyện và ngân sách xã) đến ngày 30/11/2023: 1.356 tỷ đồng, đạt 173% so với dự toán ngân sách, trong đó: Thu ngân sách cấp huyện là 1.163 tỷ đồng, thu ngân sách cấp xã 193 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương (Huyện+xã) đến ngày 30/11/2023 là 1.209 tỷ đồng, đạt 154% so với dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển, số tiền 491 tỷ đồng, đạt 162% so với dự toán. Chi thường xuyên, số tiền 504 tỷ đồng, đạt 125% so với dự toán. Chi bổ sung ngân sách xã: 156 tỷ đồng, đạt 221% so dự toán. Chi nộp trả ngân sách cấp trên 55,9 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 gắn với quy hoạch, sắp xếp dân cư; Về tiến độ thực hiện rà soát quy hoạch, đến nay có 09/09 (xã) đã được phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn đến năm 2030 (trừ xã Trà Mai đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch năm 2021); UBND huyện đã phê duyệt 492 hộ/09 khu dân cư sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); trong năm 2023, có 12 chủ thể đăng ký tham gia chương trình OCOP, đạt 120% so với chỉ tiêu Nghị quyết, so với cùng kỳ năm trước thì số sản phẩm OCOP đăng ký tham gia tăng 03 sản phẩm. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng quy định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trách nhiệm nêu gương; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, đã kết nạp mới được 90 đảng viên, đạt tỉ lệ gần 100% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát đối với 86 tổ chức đảng và 78 đảng viên. Hoạt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, theo phương châm hướng về cơ sở.

Tại hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy theo 3 mức độ tín nhiệm là: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp và đồng thời bỏ phiếu biểu quyết đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ huyện Nam Trà My theo 04 mức.

Công tác lấy phiếu tín nhiệm đã được Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/HU, ngày 06/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm thực chất, khách quan.

Tác giả: BTC Huyện ủy Nam Trà My

Nguồn tin: BTC Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: