Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Sáng ngày 8/3/2022, tại Hội trường UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My phối hợp với Học viện chính trị Khu vực III tổ chức Lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức cho cán bộ chủ chốt huyện năm 2022.

Lượt xem: 1004

Đến dự lớp bồi dưỡng có Phó Giáo sư – Tiến sỹ Ngô Văn Minh – Trưởng khoa Dân tộc –Tôn giáo Học viện chính trị Khu vực III; đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND&UBND; UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, báo cáo viên, giảng viên kiêm chức Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; các đồng chí bí thư và phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, Trưởng và phó các cơ quan ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQVN 10 xã trên địa bàn huyện.
Đồng chí Lê Thanh Hưng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại lớp họcPGS, Tiến sỹ Ngô Văn Minh - Trưởng khoa Dân tộc Tôn giáo Học viện chính trị khu vực III
triển khai chuyên đề


Lớp bồi dưỡng đã được PGS- Tiến sĩ Ngô Văn Minh- Trưởng Khoa Dân tộc - Tôn giáo, Học viện Chính trị Khu vực III truyền đạt các chuyên đề về: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề tôn giáo; tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; vấn đề tôn giáo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nội dung Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Lớp học cũng đã dành thời gian để trao đổi thảo luận về tình hình Dân tộc – Tôn giáo những vấn đề nảy sinh trong thực tế hiện nay trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Phát biểu bế giảng tại lớp bồi dưỡng đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu về dự lớp bồi dưỡng. Đồng chí nhấn mạnh đây là những nội dung hết sức cơ bản, sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo, đặc biệt là công tác tôn giáo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để làm tốt công tác tôn giáo trên địa bàn huyện trong thời gian đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các hội, đoàn thể cần đẩy mạnh quán triệt tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể đảng viên, cán bộ, nhân dân và bà con tín đồ tôn giáo nắm vững và hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời, đẹp đạo” xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, già làng trưởng bản, để nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở về tôn giáo như truyền đạo trái phép, gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Chủ động ngăn ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; mọi tín đò, chức sắc, nhà tu hành thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của công dân,  tích cực đóng góp xây dựng cuộc sống mới ở cơ sở, xóa bỏ các tập tục lạc hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng. 

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, Mặt trận, hội đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ đảng viên và nhân dân bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, phát huy truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng, một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ để xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: