Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

84 quần chúng ưu tú hoàn thành Lớp đối tượng kết nạp Đảng (đợt 1) năm 2022

Lượt xem: 908

Chiều ngày 24/02/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2022, sau 4 ngày học tập (21-24/02/2022). Tham dự có Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
trao giấy chứng nhận cho các học viên 


Qua lớp học, học viên được trang bị kiến thức trong chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng lần này là nền tảng ban đầu giúp mỗi anh, chị tìm hiểu sâu hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về đường lối lãnh đạo cách mạng và những thành tựu, truyền thống quý báu của Đảng ta trong 92 năm qua; về những thành tựu vẻ vang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp các đồng chí nắm vững những điều kiện trở thành người đảng viên, để từ đó xây dựng cho mình một động cơ phấn đấu đúng đắn để được đứng vào hàng ngũ của Đảng  

Kết thúc khóa học, số học viên tham gia học tập và làm bài thu hoạch cuối khóa là: 83 học viên. Kết quả: Trung bình: 9 học viên; chiếm tỷ lệ: 10,84%; khá: 32 học viên; chiếm tỷ lệ: 38,55%; giỏi: 42 học viên; chiếm tỷ lệ 50,61%

Dịp này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 03 học viên có thành tích học tập tốt nhất.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: