Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Lịch công tác tuần


Chi tiết tin

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My bế giảng 02 lớp bồi dưỡng “Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022”

Lượt xem: 804

Sau 07 ngày học tập từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2022, 80 học viên của 02 lớp được học tập, quán triệt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH-CN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng.
Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
tặng giấy khen cho các học viên hoàn thành xuất sắc

Kết thúc khóa học có 80 học viên viết bài thu trong đó có:  04 học viên đạt xuất sắc; chiếm tỷ lệ 5%; 38 học viên đạt loại giỏi, chiếm  tỷ lệ 47,5%, 17 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 21,25%, 26 học viên xếp loại trung bình, chiếm tỷ lệ 26,25%. Tại lớp bế giảng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quyết định khen thưởng cho 4 học viên đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Nhân dịp này Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành khảo sát chất lượng giảng viên kiêm chức để lựa chọn giảng viên tham gia Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp. Đồng thời, đồng chí mong muốn qua lớp bồi dưỡng này, các đồng chí học viên vận dụng những vấn đề cơ bản của các chuyên đề tại lớp bồi dưỡng vào thực tiễn công tác và cuộc sống, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, hoàn thành hồ sơ chuyển đảng chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: