Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Sáng ngày 17/1, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Trà My tổ chức khai giảng 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.

Lượt xem: 185

Tham dự Lễ khai giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 85 đảng viên mới đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.
Quang cảnh lớp học

Trong thời gian 01 tuần từ ngày 17/01 đến ngày 23/01/2022, các học viên của 02 lớp sẽ được quán triệt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển GD&ĐT, KH-CN, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các học viên dự học phát huy tính tự giác, ý thức tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, chấp hành tốt nội quy học tập của lớp. Ngoài ra trong lớp học lần này, các học viên  của 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 sẽ được tất cả các giảng viên kiêm chức của Huyện ủy lên lớp để hội đồng khảo sát của Huyện ủy khảo sát, đánh giá chất lượng lên lớp, chất lượng giảng dạy của các giảng viên kiêm chức huyện. Đồng chí cũng đề nghị các học viên ttrong quá trình học tập phải thật sự chú ý lắng nghe, ghi chép bài đầy đủ, bám sát tài liệu học tập cũng như chủ động tìm hiểu nghiên cứu, tham khảo thêm các tài liệu chính thống khác nhằm nắm vững nội dung bài học. Đồng thời, mạnh dạn trao đổi, thảo luận cùng giảng viên những vấn đề chưa nắm vững; làm bài thu hoạch nghiêm túc, đạt chất lượng; tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động lao động công ích của lớp, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19 nhằm góp phần vào thành công chung của lớp học.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: