Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Cơ quan Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Lễ chào cờ, sinh hoạt Chỉ thị 05-CT/TW

Lượt xem: 208

Sáng ngày 04/01/2022, cơ quan Huyện ủy tổ chức Lễ chào cờ, sinh hoạt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự có các đồng chí Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo, công chức, lao động, đoàn viên Công đoàn khối Đảng.
Đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo

Chương trình toàn khóa số 10-CTr/HU, ngày 10/11/2021 của Huyện ủy Nam Trà My về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, liên tục và gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; trực tiếp là mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trước yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, cơ quan Huyện ủy đã đưa ra một số mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận, trao đổi chọn ra một số mô hình tiêu biểu, điển hình để triển khai thực hiện trong toàn khóa, hàng năm. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã bàn bạc, thảo luận và chọn mô hình: “5 chuẩn mực” trong phong cách làm việc đối với cán bộ, đảng viên bao gồm:

“Đối với nhân dân: lắng nghe, đối thoại, tuyên truyền, thuyết phục.

Đối với công việc: Viết sắc, nói sâu, trách nhiệm, hiệu quả.

Đối với cấp trên: Chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời.

Đối với đồng nghiệp: Chân thành, đoàn kết, thân ái, giúp đỡ.

Đối với các thế lực thù địch: Cảnh giác, kiên định, lập luận sắc bén”.

Việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt Chỉ thị 05 vào sáng thứ hai đầu tháng nhằm làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, liên tục; là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ, quân và dân huyện Nam Trà My phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My lần thứ XIX, và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: