Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với người có công với cách mạng năm 2021.

Lượt xem: 675

Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 19/11/2021 của Tỉnh ủy về tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với người có công với cách mạng năm 2021.


 1 Tệp đính kèm
Ke_hoach_doi_thoai_nguoi_dứng_dau_cap_uy_voi_nguoi_co_cong.pdf [2.42 Mb]    Tải xuống

Tác giả: BBT


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: