Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Nam Trà My làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp

Lượt xem: 804

Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Bầu cử Đại biểu quốc Hội khóa XV và Bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026Đ/c Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Nguyễn Tấn Thành - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trao hoa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Trà Cang khóa XII (Nhiệm kỳ 2021 - 2026).


Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Trà My sớm xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa từng mục tiêu Đại hội đề ra, trong đó chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh ngay từ cơ sở
; đồng thời phân công, bố trí cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và kiện toàn nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý các cơ quan, đơn vị theo Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã được phân công, bố trí đảm bảo ngành, lĩnh vực theo Đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, còn khuyết so với số lượng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt là 04 đồng chí, do chưa đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị; thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử 11 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị khu vực III- Đà Nẵng và hệ không tập trung mở tại trường Chính trị tỉnh Quảng Nam; phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành việc củng cố, kiện toàn số lượng ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo 100% (39/39 đồng chí), không khuyết ủy viên Ban chấp hành theo đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước Đại hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với 27 trường hợp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, ngành cấp huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã.

Việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND huyện và xã nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo đúng tinh thần của Công văn số 244-CV/TU, ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc giới thiệu nhân sự bầu cử các chức danh lãnh đạo, quản lý chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 31/5/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp lần thứ I HĐND huyện đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND huyện, các Ban HĐND, thành viên UBND huyện theo phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy giới thiệu; đồng thời chỉ đạo cho các Đảng ủy xã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy trình và báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy đối với nhân sự lần đầu được giới thiệu.

Sau khi các địa phương hoàn thành các bước thực hiện quy trình nhân sự, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND & UBND huyện, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy thẩm định (kể cả về tiêu chuẩn, điều kiện của nhân sự đã được phê duyệt trước đại hội và nhân sự tái cử) trình Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, phê duyệt, gồm 43 đồng chí; trong đó: có 25 đồng chí được phê duyệt trước đại hội (tái cử) và 18 đồng chí là nhân sự giới thiệu ứng cử lần đầu. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự nên các xã đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ I để HĐND cùng cấp bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã theo đúng Luật định, đảm bảo cơ cấu nhân sự theo định hướng.

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ, đến nay, phần lớn cấp ủy trong huyện đã sắp xếp xong công tác cán bộ, bộ máy hoạt động đi vào nền nếp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.Tác giả: Ban Tổ chức Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: