Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Huyện ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XIX.

Lượt xem: 182

Sáng 08/7/2021 Huyện uỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên, Báo cáo viên Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy; Trưởng, Phó phụ trách các ban, ngành, đoàn thể; phó ban chuyên trách các Ban của HĐND huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ quan; Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã.

Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6, khóa XIX nhằm: sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021; tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 27/7/2016 của Huyện ủy về Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 01/9/2011 của Tỉnh ủy về Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 09/8/2011 về Triển khai thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới huyện Nam Trà My giai đoạn 2011 – 2020 và những năm tiếp theo; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy từ nay đến hết năm 2020 và định hướng đến năm 2025, gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011của Bộ Chính trị khóa X về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ quán triệt nội dung Nghị quyết và thông qua dự thảo Chương trình Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về Tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện,giai đoạn 2021 – 2025; Kết luận 05-KL/TW, ngày 03/6/2021 về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 29 – KL/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về Thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021- 2025.
Đồng chí Lê Thanh Hưng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
khen thưởng cho tập thể có thành tích trong việc thiện hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị 


Theo báo cáo tại Hội nghị, Nam Trà My triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là khắc phục những thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ năm 2020, cùng với đó là tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại ở nhiều địa phương đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của đại bộ phận người dân. Nhưng với tinh thần chủ động, quyết liệt cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong huyện, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; đồng thời, tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII và HĐND các xã nhiệm kỳ mới
, kiện toàn các chức danh chủ chốt chính quyền hai cấp, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra.Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện
khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong việc thiện hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị 

Kinh tế tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch, chuyển đổi cây trồng vật nuôi đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 44 ha đất rẫy được chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái; công tác quản lý và phát triển rừng đạt được nhiều kết quả, trồng mới 54 ha Giổi xanh, 156 ha Quế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 64,08% so với dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 119,99% dự toán; trong 6 tháng đầu năm đã có 08 sản phẩm mới đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra, nhất là các công trình trọng điểm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo; công tác giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, tiếp tục thực hiện chủ trương phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giúp hộ đăng ký thoát nghèo theo phương châm “03 CBCCC giúp 01 hộ thoát nghèo”, giúp 398 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2021. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm, chú trọng; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra, đã kết nạp 36 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ huyện lên 1.811 đảng viên.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn trong 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/HU của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Hội nghị cũng đã thảo luận, góp ý vào nội dung dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 – 2025.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và đề nghị Huyện ủy thảo luận, phân tích sâu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để tìm giải pháp tháo gỡ, triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, huyện cần tập lãnh đạo, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu kép. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới theo phương châm “04 tại chỗ”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hưng – TUV, Bí thư Huyện ủy, nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, vừa phải tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống bệnh Covid-19, vừa lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đảm mục tiêu kép. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư; triển khai quyết liệt các biện pháp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững gắn với quy hoạch sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới; các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị đảm bảo các điều kiện sẵn sàng cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; tăng cường công tác quản lý tài nguyên gắn với hưởng ứng thực hiện tốt chương trình “01 tỷ cây xanh” nhằm bảo vệ và phát triển rừng; sớm hoàn thành việc kiện toàn các chức danh chủ chốt, bố trí sắp xếp cán bộ đảm bảo định hướng, đúng quy hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu đề ra. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra trong năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, đã khen thưởng 09 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thiện hiện công tác phổ cấp giáo dục trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa X về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”.Tác giả: Lê Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: