Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy Quảng Nam làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Trà My

Lượt xem: 543

Sáng ngày 22/6/2021, tại phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My.
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh đại diện Đoàn Giám sát đã công bố Quyết định Giám sát số 184-QĐ/TU, ngày 09/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Trà My.

Đoàn giám sát thông qua Kế hoạch giám sát và trao đổi lịch làm việc của Đoàn. Theo kế hoạch, từ ngày 22-23/6, Đoàn giám sát sẽ khảo sát một số đảng ủy xã để làm rõ nội dung giám sát. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tự vươn lên thoát nghèo, trên cơ sở phát huy tốt nguồn lực được hỗ trợ và tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tính tự chủ của người dân. Tập trung đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của địa phương: trồng rừng, phát triển và chế biến dược liệu, Sâm Ngọc Linh, để thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện, từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị đóng góp của các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Mục đích của việc giám sát là nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) của tổ chức đảng, đảng viên được giám sát. Việc giám sát bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng và đảng viên trong quá trình giám sát.

Đồng chí Lê Thanh Hưng – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Cơ bản thống nhất với kế hoạch, lịch làm việc, đề cương báo cáo và những gợi ý của Đoàn Giám sát 184.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn Giám sát yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Nam Trà My chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu theo hướng dẫn của đoàn giám sát. Trong đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và đề xuất được giải pháp khắc phục. Đồng chí đề nghị đơn vị quan tâm tạo điều kiện cho các thành viên Đoàn giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát tập trung thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được giám sát.


Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trà My


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: