Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Ban Thường vụ tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện khóa XII (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Lượt xem: 195

Sáng ngày 08/6/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện khóa XII (Nhiệm kỳ 2021 – 2026). Theo đó, Ban Thường vụ đã tiến hành các bước để giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XII; đồng thời, giới thiệu nhân sự các Ban của HĐND, thành viên UBND khóa XII (Nhiệm kỳ 2021 – 2026).Quang cảnh hội nghị


Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt và tinh thần dân chủ, khách quan, tại các Hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Hội nghị cán bộ chủ chốt, đều cơ bản thống cao với nhân sự được giới thiệu để HĐND huyện khóa XII bầu giữ các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và thành viên UBND huyện khóa XII. Các nhân sự được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn chuyên môn, chính trị, năng lực thực tiễn và đánh giá xếp loại công chức, xếp loại đảng viên 03 năm liền kề theo quy định.

Qua kết quả giới thiệu nhân sự ở các bước theo quy trình tại Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 31/5/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Huyện ủy sẽ đề nghị HĐND huyện khóa XII tổ chức bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các Ban HĐND và thành viên UBND tại kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa XII (Nhiệm kỳ 2021 – 2026), dự kiến tổ chức vào ngày 22/6/2021.

Tác giả: Văn phòng Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: