Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Họp Tổ biên soạn, xây dựng các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy khóa XIX

Lượt xem: 373

Thực hiện Quyết định số 321-QĐ/HU, ngày 05/4/2021 của Huyện ủy về việc thành lập Tổ biên soạn, xây dựng Nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX (Nhiệm kỳ 2020 – 2025), chiều ngày 17/5/2021, tại phòng họp Huyện ủy, đồng chí Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ biên soạn, đã chủ trì cuộc họp Tổ biên soạn lần 01 nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thảo luận, góp ý xây dựng đề cương các nghị quyết chuyên đề theo Chương trình công tác của Huyện ủy khóa XIX và năm 2021, gồm: Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị xã Trà Mai, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại, dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì cuộc họp


Trên cơ sở khung đề cương được cơ quan chuyên môn phối hợp với Văn phòng Huyện ủy dự thảo và trình tại cuộc họp, đã có 15 lượt ý kiến tham gia thảo luận, góp ý thống nhất xây dựng đề cương, bố cục khung sườn của các nghị quyết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phùng Thị Thương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ biên soạn, cơ bản thống nhất với tên gọi, bố cục của dự thảo các nghị quyết. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong Tổ, trong quá trình tham gia biên soạn dự thảo các nghị quyết phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX; phân tích, đánh giá đúng thực trạng, đồng thời làm rõ kết quả nổi bật mà huyện đã đạt được trên từng lĩnh vực để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể và giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả trong những năm tới. Đối với những nội dung thuộc về văn phạm gồm câu từ, ngôn ngữ, đồng chí yêu cầu các thành viên trong Tổ phối hợp với Văn phòng Huyện ủy nghiên cứu, soạn thảo đảm bảo tính Đảng và theo đúng quy định. Đồng chí Tổ trưởng yêu cầu các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát lĩnh vực của đơn vị, bản thân phụ trách và phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tham gia các nội dung nhằm thực hiện đảm bảo tiến độ, hoàn thiện dự thảo các nghị quyết để thông qua tại cuộc họp Tổ biên soạn lần thứ 2, trước khi trình Ban Thường vụ cho ý kiến và Hội nghị Huyện ủy lần thứ 6 trong tháng 7/2021 xem xét, quyết định.

Đây là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, với các nghị quyết chuyên đề bao hàm những lĩnh vực lớn, định hướng và tạo nền tảng cho sự phát triển của huyện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo./.


Tác giả: Lê Duy Quang


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: