Select the search type
 
  • Site
  • Web
Searchbếp điện từbếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại Đơn vị bầu cử số 23

Lượt xem: 297

Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại Đơn vị bầu cử số 23 bao gồm các xã thuộc huyện Nam Trà My Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại Đơn vị bầu cử số 23 bao gồm các xã thuộc huyện Nam Trà My với số ĐB HĐND được bầu là 2 người. Số người ứng cử: 3 người, cụ thể:

        
 01/ Bà NGUYỄN THỊ BẢO02/ Bà PHÙNG THỊ THƯƠNG 03/ Ông NGUYỄN ĐÌNH TIÊN


Tác giả: BBT


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: