Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn kiện đại hội Đảng bộ huyệnbếp điện từ


bếp từ đôi
 

Chi tiết tin

Hội nghị thẩm định Lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020)

Lượt xem: 58

Sáng ngày 25/12/2020, Hội đồng thẩm định các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương huyện Nam Trà My đã tổ chức Hội nghị thẩm định tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020). Đồng chí Phùng Thị Thương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, Hội đồng thẩm định đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, điều chỉnh những sai sót, bổ sung những tư liệu còn thiếu vào cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020), nhằm khẳng định những đóng góp của Đảng bộ và Nhân dân xã Trà Cang trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Tập lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020) gồm có 7 chương: chương 1, vùng đất, con người và tinh thần yêu nước trước cách mạng Tháng 8 năm 1945; chương 2, cách mạng Tháng 8 với đồng bào Trà Kiếp Cang và công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954; chương 3, đánh bại âm mưu lấn chiếm của địch, giữ gìn lực lượng cách mạng; chi bộ Đảng xã Cang ra đời lãnh đạo phong trào đấu tranh chống Mỹ cứu nước 1954-1965; chương 4, thực hiện thế trận chiến tranh nhân dân, đánh bại âm mưu của Mỹ - Ngụy, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 1965-1975; chương 5, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân 1975-1985; chương 6, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng 1986-2003; chương 7, Đảng bộ nhân dân xã Trà Cang chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Nam Trà My ngày càng phát 2003-2020.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng Thị Thương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương sự nổ lực của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đảng ủy xã Trà Cang trong việc xây dựng và hoàn thiện tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020). Đồng thời, thống nhất ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định và yêu cầu Ban biên tập tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của các thành viên chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung: xác minh làm rõ thời gian tham gia ban chấp hành Chi ủy, Xã ủy, Đảng ủy của một số đồng chí qua các thời kỳ lịch sử, đưa thêm vào tập sách một số hình ảnh về nhà truyền thống, làng văn hóa, ảnh đại hội qua các thời kỳ để làm phong phú thêm tập sách. Đồng chí giao Ban Biên tập tập sách hoàn chỉnh tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Trà Cang (1945 - 2020) trước khi tiến hành in ấn và xuất bản.Tác giả: Ban Tuyên giáo Huyện ủy


[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: